Boj so suchom po slovensky. Kanály na zadržiavanie vody chcú za milióny eur oživiť aj tam, kde voda nie je

Združenie V7 a SAV poukazujú na to, že vláda ešte 28. apríla schválila presun 100 miliónov eur z eurofondov určených na vedu a výskum, alokovaných v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra, na iné účely. Zároveň tvrdia, že v ďalšom kroku došlo nad rámec schváleného uznesenia vlády k návrhu na dodatočný presun prostriedkov vo výške 20 miliónov eur.

„Chceme upozorniť, že k tomuto kroku dochádza v kontexte prakticky úplne pozastavených tokov eurofondov na vedu a výskum v období rokov 2016 – 2019, keď sme sa na konci programového obdobia ocitli v situácii kriticky nízkeho čerpania,“ uvádza sa v ich spoločnom vyhlásení.

Zároveň zdôrazňujú, že zastavenie tokov a nízke čerpanie nie je vinou výskumných a technických univerzít a ústavov SAV.

Hovorca Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Fedor Blaščák poukázal, že združenie V7 spolu so SAV predstavuje viac než 80 percent výskumného a publikačného potenciálu vedy na Slovensku. Zdôraznil, že práve výskumné a technicky orientované univerzity spolu s ústavmi SAV dokázali okamžite zareagovať na nové potreby v súvislosti s rizikami šírenia nového koronavírusu.

„Rozumieme potrebe realizácie opatrení na zmiernenie ekonomických dosahov koronakrízy, ale nesúhlasíme s tým, aby sa tieto opatrenia diali na úkor vedy a výskumu v navrhovanom objeme, keď napríklad dodatočných 20 miliónov eur jednak neschválila vláda a nie je ani zrejmé, na čo konkrétne má uvedený presun slúžiť a do akej miery je relevantný pre boj s pandémiou,“ vyplýva zo stanoviska Združenia V7 a SAV.

Zároveň žiadajú vysvetliť a zdôvodniť znižovanie alokácie na vedu o ďalších 20 miliónov eur, aký je účel použitia týchto prostriedkov a ako takýto presun súvisí s bojom proti pandémii. „V prípade, že ide o účel, ktorý s pandémiou nesúvisí, žiadame takýto presun nerealizovať,“ dodávajú vo svojom vyhlásení. (tasr)

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne