Druhá polovica mája po extrémne suchej jari priniesla viac dažďov. Slovenskí farmári sa potešili, pravdou však je, že ani zďaleka na suchá nie sú dobre pripravení. Na vľúdnosť nebies sa pritom môžu pri klimatických zmenách spoliehať čoraz menej. Na obrovských lánoch polí bez predeľujúcich pásov stromov a krov, ktoré máme vôbec najväčšie v EÚ, sa voda udržuje […] …

Združenie V7 a SAV poukazujú na to, že vláda ešte 28. apríla schválila presun 100 miliónov eur z eurofondov určených na vedu a výskum, alokovaných v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra, na iné účely. Zároveň tvrdia, že v ďalšom kroku došlo nad rámec schváleného uznesenia vlády k návrhu na dodatočný presun prostriedkov vo výške 20 miliónov eur.

„Chceme upozorniť, že k tomuto kroku dochádza v kontexte prakticky úplne pozastavených tokov eurofondov na vedu a výskum v období rokov 2016 – 2019, keď sme sa na konci programového obdobia ocitli v situácii kriticky nízkeho čerpania,“ uvádza sa v ich spoločnom vyhlásení.

Zároveň zdôrazňujú, že zastavenie tokov a nízke čerpanie nie je vinou výskumných a technických univerzít a ústavov SAV.

Hovorca Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Fedor Blaščák poukázal, že združenie V7 spolu so SAV predstavuje viac než 80 percent výskumného a publikačného potenciálu vedy na Slovensku. Zdôraznil, že práve výskumné a technicky orientované univerzity spolu s ústavmi SAV dokázali okamžite zareagovať na nové potreby v súvislosti s rizikami šírenia nového koronavírusu.

„Rozumieme potrebe realizácie opatrení na zmiernenie ekonomických dosahov koronakrízy, ale nesúhlasíme s tým, aby sa tieto opatrenia diali na úkor vedy a výskumu v navrhovanom objeme, keď napríklad dodatočných 20 miliónov eur jednak neschválila vláda a nie je ani zrejmé, na čo konkrétne má uvedený presun slúžiť a do akej miery je relevantný pre boj s pandémiou,“ vyplýva zo stanoviska Združenia V7 a SAV.

Zároveň žiadajú vysvetliť a zdôvodniť znižovanie alokácie na vedu o ďalších 20 miliónov eur, aký je účel použitia týchto prostriedkov a ako takýto presun súvisí s bojom proti pandémii. „V prípade, že ide o účel, ktorý s pandémiou nesúvisí, žiadame takýto presun nerealizovať,“ dodávajú vo svojom vyhlásení. (tasr)

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne