Bohinjské jazero, Bohinj

Nájdite krásu a cestujte k Bohinjskému jazeru

Kde je Bohinjské jazero?

Najväčšiu časť jazera možno nájsť v národnom parku Triglav, ktorý je jediný národný park krajiny. Toto jazero je často v zabudnutí oproti Blédskemu jazeru, jeho slávnejšiemu bratrancovi, vzdialenému asi iba 30 minút cesty ďalej.

Národný park Triglav, nachádzajúci sa v severozápadnej časti Slovinska, získal svoje meno podľa Triglavu, hlavného vrcholu, ktorý je zároveň aj najvyššou horou Julských Álp. Jazero, ktoré bolo pôvodne ľadovcové sa nachádza v južnej oblasti hory Triglav.…

Posted on: