Členské štáty EÚ vlani z tretích krajín doviezli viac ako 200-tisíc ton medu, najviac z Číny

V minulom roku doviezli členské štáty Európskej únie (EÚ) 208 000 ton prírodného medu z nečlenských štátov EÚ v hodnote 452 miliónov eur. Naopak, export EÚ predstavoval iba 21 000 ton medu v hodnote 119 miliónov eur.

V porovnaní s rokom 2013 sa dovoz medu z krajín mimo EÚ zvýšil o 25 %, vývoz o 40 %. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Slovensko pritom vlani doviezlo 941 ton medu z tretích krajín a 494 ton v rámci EÚ.

Minimálny vývoz zo Slovenska

Vývoz medu zo Slovenska do tretích krajín bol minimálny, v rámci EÚ predstavoval 341 ton. Podľa prieskumu zastúpenia slovenských potravín na pultoch obchodov z konca roka 2018, ktorý urobila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, bol práve med od slovenských včelárov druhou najviac zastúpenou slovenskou potravinou v našich obchodoch. Jej podiel bol na úrovni 69 %.

V minulom roku sa do Nemecka doviezlo 60 000 ton medu z nečlenských štátov EÚ, čo tvorilo 29 % celkového dovozu medu mimo EÚ. Vďaka tomu je Nemecko najväčším dovozcom medu z krajín mimo EÚ pred Spojeným kráľovstvom (45 000 ton, 22 %), za ktorým nasleduje Belgicko (22 000 ton, 11 %), Poľsko (21 000 ton, 10 %) a Španielsko (17 000 ton, 8 %).

Dovoz do EÚ hlavne z Číny

Dovozy medu z krajín mimo EÚ pochádzali hlavne z Číny, čo predstavovalo až 80 000 ton, alebo 39 % z celkového dovozu medu mimo EÚ, pred Ukrajinou (41 000 ton, 20 %), Argentínou (25 000 ton, 12 %), Mexikom (21 000 ton, 10 %) a Čile (8 000 ton, 4 %).

V roku 2018 sa medzi členskými štátmi EÚ obchodovalo so 137 000 tonami medu. Maďarsko vyviezlo v roku 2018 do iných členských štátov EÚ 20 000 ton medu, čo tvorilo 14 % celkového vývozu medu v rámci EÚ. Vďaka tomu bolo Maďarsko najväčším vývozcom medu v rámci EÚ, tesne za ním nasledovalo Belgicko (19 000 ton, 14 %) a Španielsko (18 000 ton, 13 %), Nemecko (16 000 ton, 12 %) a Poľsko (15 000 ton, 11 %).

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne