Iná nedeľa ako predtým. Obchody už môžu byť otvorené

VIDEO: Matovič: Obchody otvoria aj v nedeľu, športovci môžu
mať viac divákov.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, platné od soboty,
ruší povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu a
vykonávať v nich v tomto čase povinnú dezinfekciu priestorov, teda tzv.
sanitárny deň.

Úrad zároveň stanovil pre potravinárske predajne, prevádzky zariadení
spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným
ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov povinnosť klásť dôraz na
zabezpečenie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie. Musí sa
vykonávať v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci
prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady o hygiene potravín.

Naďalej sa nakupujúci a zamestnanci musia pri vstupe a pobyte v obchode
pohybovať len s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vchode do
prevádzky je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť
jednorazové rukavice. Odporúča sa zachovávať odstupy v radoch minimálne
2 metre. Na všetkých vstupoch do prevádzky musia byť naďalej viditeľne
umiestnené oznamy o povinnosti dodržiavať uvedené hygienické
opatrenia.

VIDEO: Sulík: Nám by v živote nenapadlo biskupom niečo
zakazovať.

Odporúča sa tiež, aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu
neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy
prevádzky určenej pre zákazníkov. Táto podmienka sa nevzťahuje na deti.
Potravinárske predajne musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného a
účinného čistenia a dezinfekcie.

Od soboty sa zrušila povinnosť zamestnanca vykonávajúceho starostlivosť
o telo zákazníka, aby pri svojej činnosti používal ochranný štít tváre
alebo ochranné okuliare.

V prevádzkach taxislužieb sa povinnosť klienta sedieť na zadnom sedadle
mení na odporúčanie. K zmene došlo na základe žiadosti ľudí, ktorí zo
zdravotných dôvodov nemohli sedieť na zadných sedadlách.

Prevádzky, ktoré museli doteraz viesť evidenciu zákazníkov a uchovávať
ich zoznam 30 dní, už po novom nemajú túto povinnosť.

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne

Scroll to Top