Nezamestnanosť rastie rýchlejšie na západnom Slovensku (+mapy)

„Prestalo ma baviť čakať na deň, keď sa niekomu uráči rešpektovať právoplatné rozhodnutie súdu. Celé týždne Slovensko sleduje spor dvoch firiem v Humennom, na základe ktorého stovky ľudí nemôžu chodiť do práce. Prví hovoria, že druhí neplatia a vybavili si rozhodnutie súdu … druhí, že prví dlhodobo vydierajú. Výsledok? Živobytie stoviek rodín ohrozené,“ píše Matovič na Facebooku.

Tvrdí, že je úplne bežné, že v živote aj v podnikaní nastanú nezhody. A ak ich nevieme rozuzliť, prichádza súd, ktorý rozhodne. Zvyčajne tak, že jedna strana sa cíti ukrivdená.

„Napriek tomu rozhodnutie súdu musí rešpektovať. V Humennom sa tak nedeje. Jedna strana sporu si povedala, že stojí nad zákonom, lebo sa jej rozhodnutie súdu nepáči,“ dodal.

Dôvodom sporu medzi spoločnosťami sú ceny dodávaných energií. Chemes tvrdí, že jej vláknarska firma za energie riadne neplatí, Nexis je toho názoru, že ceny, ktoré jej účtuje, niekoľkonásobne prevyšujú trhové ceny.

Povinnosť zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k prerušeniu, obmedzeniu alebo zastaveniu dodávok energií a médií pre Chemes vyplýva aj uznesenia Okresného súdu Humenné zo 14. apríla 2020 o neodkladnom opatrení. Vo veci vydal 12. mája predbežné opatrenie aj protimonopolný úrad. Spoločnosť Chemes v ňom zaväzuje obnoviť dodávky energií pre Nexis Fibers. (n, tasr)

Viac k téme: Ešte viac o spore v bývalom Chemlone, do ktorého zasiahol minister Sulík

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne