Pandémia negatívne ovplyvňuje aj STK, predovšetkým počas lockdownov.

Pandémia ochorenia COVID-19 negatívne ovplyvnila aj stanice technickej kontroly (STK) a s tým spojenú kontrolu technického stavu vozidiel, ktoré jazdia po slovenských cestách. V predcovidovom období bolo najviac technických kontrol vozidiel počas jari a jesene, v zime a lete bol dopyt podstate slabší. V súčasnej dobe sa však situácia riadi hlavne podľa lockdownov, v rámci ktorých chodí na kontroly na STK menej áut. Tie pritom majú z lockdownu výnimku.

STK

Pre stanice technickej kontroly bol z hľadiska ich činnosti najhorším rok 2020. Počas roku 2021 sa však počty vykonaných kontrol opäť vrátili na predpandemickú úroveň a dokonca ju prekonali. V období prvých jedenástich mesiacov posledného predpandemického roku 2019 vykonali všetky STK na Slovensku spolu 1 384 019 kontrol, po nástupe pandémie v rovnakom období roku 2020 ich bolo len1 352 840.
V priebehu tohto roku stihli stanice technickej kontroly realizovať už 1 409 179 kontrol, teda najviac za posledné tri roky. Celkové bilancovanie však ešte môže narušiť predvianočný lockdown.
„Hoci služby technickej a emisnej kontroly vozidiel patria podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR medzi tie prevádzky, ktoré nie je počas posledného lockdownu zakázané vykonávať, výkonnosť siete všetkých STK v Slovenskej republike klesla,“ hodnotí súčasnú situáciu Marián Rybianský, predseda predstavenstva spoločnosti TESTEK, ktorá zabezpečuje kontrolu činnosti STK v rámci Slovenska.

STK

Kým v 47. týždni (22.11. až 28.11.2021) bolo vykonaných 29 355 technických kontrol, v nasledujúcom 48. týždni (od 29.11. do 05.12.2021) to bolo len 25 877, čo je približne o 12 % menej. O týždeň neskôr (49. týždeň od 06.12. do 12.12.2021) sme v rámci SR zaznamenali len mierny nárast počtu kontrol na 27

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie: