Pozor! Polícia bude kontrolovať obmedzenie pohybu.

V súčasnosti nás zasiahla kríza spojená s koronavírusom a vláda prijíma opatrenia na ochranu zdravia. Jedným najnovším opatrením je aj obmedzenie pohybu osôb od 8.4 do 13.4.2020.

Nové obmedzenie zakazuje:

zromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti

Akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek.

Výnimky sa vzťahujú na:

Osoby, ktoré pôjdu do a zo zamestnania vrátane podnikatelia, ktorí budú cestovať za výkonom svojej činnosti (vrátane “pendlerov” podľa výnimky 30 km za hranicami SR)

Osoby, ktoré pôjdu na nákup v nevyhnutnom rozsahu na nákup potravín, liekov, drogérie alebo krmiva pre zvieratá

Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť základné potreby pre cudziu osobu (susedská výpomoc, dobrovoľníctvo) v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť starostlivosť o deti alebo zvieratá

Osoby, ktoré pôjdu natankovať pohonné hmoty

Osoby, ktoré pôjdu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej starostlivosti, pričom si bude môcť zobrať sprievod vo forme jednej ďalšej osoby

Osoby, ktoré pôjdu do prírody za účelom pohybu v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

Osoby, ktoré pôjdu na pohreb blízkej osoby

Osoby, ktoré pôjdu za účelom starostlivosti o príbuzného, ktorý je na starostlivosť odkázaný v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

 

SPÔSOB KONTROLY A MIMORIADNE NASADENIE POLICAJTOV PO CELOM SLOVENSKU

Policajné hliadky spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl SR budú kontrolovať všetky vozidlá, ktoré budú prechádzať jednotlivými okresmi na diaľniciach a cestách I. a II. triedy

Ak budete prechádzať viacerými okresmi, kontrole sa budete musieť podrobiť opakovane, s čím bude spojené značné zdržanie na komunikáciách, preto naozaj NECESTUJTE medzi okresmi, ak to nie je nevyhnutné a ak sa na vás nevzťahuje jedna z hore uvedených výnimiek

Všetky osoby, aj tie, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek, sa pri prejazde okresmi budú musieť

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie: