Reguláciu sociálnych sietí nebudeme mať skôr ako o tri roky, vraví Ľuboš Kukliš z licenčnej rady

Slovensko je veľmi malé na to, aby mohlo ovplyvniť fungovanie internetových gigantov ako Google či Facebook. Môže však mať dosah na to, ako bude tieto firmy regulovať Európska únia. Ľuboš Kukliš je riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, posledný rok a pol predsedal európskym regulátorom ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services). V rozhovore sa dočítate:

  • ako sa zmení ochrana detí na YouTube a Netflixe,
  • ako sa Facebook a Google zlepšili v boji s dezinformáciami,
  • ako by mohla vyzerať koregulácia sociálnych sietí,
  • a kedy by mohli byť nové pravidlá prijaté.

Pod vaším vedením predsedalo Slovensko rok a pol európskym regulátorom médií ERGA. Ako si máme predstaviť vašu prácu?

ERGA je združenie všetkých mediálnych regulátorov v EÚ, funguje asi päť rokov a bola zriadená ako poradný orgán Európskej komisie v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb. Zároveň ERGA umožňuje regulačným úradom koordinovať sa medzi sebou. Mediálne služby totiž majú stále viac a viac medzinárodný charakter, hlavne v EÚ je to pomerne výrazné. Máte napríklad službu, ktorá vysiela z Francúzska, ale dá sa chytiť vo všetkých ostatných európskych štátoch. Preto dáva zmysel, aby spolu regulátori komunikovali a aby boli jednotlivé právne úpravy aspoň v základných kontúrach kompatibilné.

Čo bola vaša hlavná úloha v rámci ERGA?

Najprv som viedol podskupinu na ochranu maloletých, lebo to je jedna z ťažiskových tém regulátorov od ich vzniku. Vyprodukovali sme niekoľko reportov, začali sme sa baviť s novými médiami a hľadali sme spôsoby, ako zefektívniť ochranu detí. Chránime ich totiž v klasickom vysielaní, ale na internetových platformách žiadne zákony a pravidlá neexistujú. Snažili sme sa teda zvyšovať povedomie o tejto téme a preniesť dobré skúsenosti z tradičnej mediálnej regulácie na nové médiá.

Okolo roku 2016 sa objavil problém dezinformácií s veľkým dosahom aj na politiku a dianie v krajinách ako Spojené štáty a Veľká Británia. Začali sme preto propagovať myšlienku, že mediálni regulátori by sa mali začať venovať aj tejto téme.

Na Slovensku máme napríklad pravidlá na objektivitu a pluralitu vo vysielaní, podobné pravidlá majú aj iné krajiny. Začali sme teda hovoriť, že je potrebné

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne