Skutočné počty otvorených škôl a škôlok prevýšili odhady

Do materských škôl (MŠ) sa vrátilo približne 70.0000 detí
(50 percent z celkového počtu), do lavíc v triedach na 1. stupni ZŠ
zasadlo 170.000 žiakov (63 percent). Informuje o tom Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

„Skutočné počty prevýšili odhady podľa predbežného záujmu, ktorý
sa pohyboval na úrovni 60 percent pri materských a 80 percent pri
základných školách,“ uvádza MŠVVaŠ.

V prípade materských škôl bol najvyšší záujem o otvorenie
v Žilinskom kraji (98,5 percenta) a najnižší v Prešovskom kraji
(35,8 percenta). Rekordný počet otvorených základných škôl bol
v Trenčianskom kraji (99,5 percenta), za ním nasleduje Žilinský a
Bratislavský kraj s rovnakým záujmom 98,3 percenta. Najnižší počet
otvorených škôl potvrdil opäť Prešovský kraj (74,8 percenta).

Brány 667 materských škôl a 236 základných škôl zostali zatvorené.
„Dôvodom boli nedostatočné priestorové a prevádzkové možnosti, ako aj
chýbajúce personálne kapacity,“ ozrejmil rezort.

Rozhodnutím ministra školstva sa vyučovanie obnovilo po 11 týždňoch
mimoriadneho prerušenia, súvisiaceho s pandémiou nového koronavírusu.
Návrat je sprevádzaný prísnymi protiepidemio­logickými opatreniami (ranné
meranie teploty, dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy, zachovanie stanovených
odstupov a ďalšie). Vyučovanie sa za týchto podmienok uskutočňuje
v skupinách.

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne