Dekan FIIT Kotuliak: Situácia na fakulte by sa mohla čoskoro upokojiť

VIDEO: Dekan Ivan Kotuliak o situácii na Fakulte informatiky a
informačných technológií.

Krátko po nástupe do funkcie, ešte v januári, ste z fakulty prepustili
svoju predchodkyňu Máriu Bielikovú. Niektorí zamestnanci fakulty potom
vstúpili do štrajku, na podporu odvolanej profesorky spísali petíciu,
31 z nich dokonca žiadalo vašu rezignáciu. Spory pokračovali, kým do toho
nezasiahla koronakríza. Aká je dnes na fakulte situácia?

Treba povedať, že pani profesorku Bielikovú som prepustil na základe
podania, ktoré uvádzalo nezrovnalosti v daňovej oblasti. V tejto chvíli
sú pripravené opravné daňové priznania za roky 2016 až 2018, ktoré budú
podané hneď po koronakríze. Zároveň chcem zdôrazniť, že prepustenie pani
profesorky nemalo nič spoločné s jej odbornosťou alebo s tým, že
kandidovala do akademického senátu fakulty. Stále nemáme funkčný
akademický senát fakulty, ktorý zhodila moja opozícia. Dúfame, že bude
funkčný 4. júna. To by mohlo výrazne prispieť k upokojeniu situácie. Tú
upokojila aj koronakríza a teraz čakáme, čo bude po sfunkčnení
akademického senátu.

Na fakulte vládla dosť dusná atmosféra. Už sa to zlepšilo?

<Ak> V tejto chvíli zamestnanci fakulty pracujú na home office,
študenti, žiaľ, nemajú prístup na univerzitu. Podľa zisťovania
v dotazníkoch sa snažíme identifikovať, s čím sú spokojní a s čím
nie. K reálnemu upokojeniu situácie však podľa mňa príde až po voľbách
do akademického senátu, keď bude jasné, aké je rozloženie síl.

Profesorke Bielikovej ste svojho času ponúkli, aby sa na fakultu vrátila.
Ako to dopadlo?

Dal som jej tú ponuku, aby sa situácia upokojila. Odkedy ma zvolili za
dekana, dostala veľa rôznych ponúk, aby sme našli riešenie. Žiaľ, pani
profesorka to neprijala a nevrátila sa.

Zdôvodňovala to tým, že na fakulte nevládne demokracia…

Demokracia je v samospráve relatívne štandardná. To znamená, že
musíme mať sfunkčnený akademický senát fakulty, ktorý je najvyšším
reprezentantom demokratickej moci na fakulte. A na sfunkčnení tohto
akademického senátu pracuje akademický senát univerzity, aby bola naozaj
garantovaná nezávislosť a všetky demokratické pravidlá. Chcem zdôrazniť,
že za nefunkčnosť senátu môžu stúpenci pani profesorky Bielikovej, keď
ho 11. júna 2019 zhodili.

Dekanom ste už pol roka. Čo sa vám za ten čas podarilo dosiahnuť?

Dekanom som pol roka, ale vo veľmi neštandardnej situácii, takže
posudzovať dosiahnuté výsledky štandardnými meradlami by asi

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne