Námietky v tendri na prevádzku vlakov na trati Žilina – Rajec by malo posudzovať ministerstvo

Prípadné námietky voči podmienkam verejnej súťaže na prevádzku osobných vlakov na regionálnej trati Žilina – Rajec nebude skúmať Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ako je to bežné pri väčšine zákaziek. Námietky by malo posudzovať Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV), ktoré tender vyhlásilo.

V súvislosti s tým ÚVO upozornil, že uzatváranie zmlúv vo verejnom záujme v oblasti železničnej dopravy nespadá do pôsobnosti príslušných európskych smerníc, a teda ani pod zákon o verejnom obstarávaní, ktorý tieto smernice preberá.

Nariadenie má prednosť pred smernicami

Zmluvy vo verejnom záujme v železničnej doprave spadajú pod európske nariadenie o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktoré nadobudlo účinnosť v roku 2009.

Nariadenie má totiž prednosť pred smernicami. V zákone o verejnom obstarávaní z roku 2015 je vzhľadom na režim smerníc z roku 2014 zakotvená výnimka na uzatváranie takýchto zmlúv.

Táto výnimka je v platnosti od pôvodného znenia zákona (z roku 2015) a teda nezaviedla ju posledná novela zákona o verejnom obstarávaní (s účinnosťou od 1. januára 2019),“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Vzniesol deväť pripomienok

Možnosť zadať priamym zadaním zmluvu vo verejnom záujme v železničnej doprave je zahrnutá v zákone o doprave na dráhach. Tento zákon bol novelizovaný na jar tohto roka, pričom umožňuje aj vyhlásenie verejnej súťaže.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania úrad vzniesol deväť pripomienok a v rámci nich odporučil opatrenia, ktorými by sa zákon čo najviac priblížil pravidlám verejného obstarávania (dodržanie princípu transparentnosti, nezávislého preskúmania a hospodárnosti),“ poznamenala Zvončeková.

Rezort dopravy neakceptoval práve pripomienku úradu vzťahujúcu sa na účinné preskúmanie nezávislým orgánom,“ dodala Zvončeková.

Diskriminačné kritérium súťaže

Český vlakový a autobusový dopravca Leo Express, ktorý pôsobí aj na Slovensku, oznámil, že podá námietku proti vyhlásenej verejnej súťaži na prevádzku osobnej železničnej dopravy na trati Žilina – Rajec.

Spoločnosť ako zástanca liberalizácie železníc privítala vyhlásenia tendra na túto linku a má záujem ju prevádzkovať. „Podmienky vyhlásenia však neumožňujú vstup iným dopravcom než toho, ktorý na trase už teraz pôsobí. Do termínu 1. februára 2020 totiž nie je možné obstarať vozidlá či najať zamestnancov,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca Leo Expressu Emil Sedlařík. Osobnú dopravu na trati v súčasnosti prevádzkuje štátna Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), ktorá má záujem na trati zostať.

Ani Leo Express by tak podľa spoločnosti nebol schopný nasadiť moderné nízkopodlažné vozidlá. „Toto časové kritérium súťaže je podľa nášho názoru diskriminačné a nepodporuje hospodársku súťaž, čo je v rozpore so slovenským zákonom o doprave na dráhach a s právom Európskej únie,“ upozornil Sedlařík. Ako dodal, preto proti súťaži podajú námietku.

Zvýhodnenie štátneho dopravcu

Proti požadovanému termínu začatia prevádzky vlakov na trati Žilina – Rajec od februára 2020, teda pol roka od vyhlásenia súťaže a krátko po predpokladanom výbere dopravcu a podpise zmluvy, protestovali aj česká spoločnosť RegioJet a Združenie alternatívnych železničných dopravcov AllRail so sídlom v Bruseli.

Považujú to za diskrimináciu ostatných dopravcov a zvýhodnenie štátneho dopravcu. Vyžadovaný rýchly nástup na trať po skončení tendra nahráva národnému dopravcovi aj podľa riaditeľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Rastislava Cenkého či poslanca a tieňového ministra dopravy za hnutie OĽaNO Jána Marosza.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR oznámilo 7. augusta, že začína verejnú súťaž na prevádzku osobnej vlakovej dopravy na trati Žilina – Rajec v dĺžke 21 kilometrov. Vybraný dopravca bude podľa zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme obsluhovať vlaky na uvedenej trati desať rokov. Ide o začiatok liberalizácie osobnej železničnej dopravy, od ktorej si rezort dopravy sľubuje zvýšenie konkurencieschopnosti na železniciach, ale najmä lepšie a kvalitnejšie služby pre cestujúcich.

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne