Schvaľovanie podnikateľského „kilečka“ v parlamente otvorilo priestor na riešenie odškodňovania firiem postihnutých koronakrízou. Parlamentný hospodársky výbor totiž schválil pozmeňujúci návrh, ktorým umožní ministerstvu hospodárstva dávať malým a stredným firmám dotácie. Počas pandémie bola veľká časť podnikov zatvorených. Boli bez akýchkoľvek tržieb a príjmu, straty im rástli. Keďže prvá pomoc štátu bola pomalá a nedostatočná a štát zatiaľ nezvýšil výšku príspevkov […] …

Cieľom výzvy s názvom Hudba hýbe Európou – Inovačný program podpory trvalo udržateľného hudobného ekosystému je podporiť oživenie a pokrízový vývoj európskeho hudobného odvetvia tým, že mu pomôže dosiahnuť väčšiu udržateľnosť.

Eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti upozornila, že koronakríza mala bezprecedentný vplyv na celý hodnotový reťazec hudobného sektora, najmä však na vystúpenia naživo.

„Musíme pomôcť hudobnému sektoru prispôsobiť sa pokrízovej realite, zotaviť sa udržateľnejším spôsobom a nakoniec sa stať odolnejším. Chceme, aby európsky hudobný sektor prekvital v celej svojej rozmanitosti a aby zostal konkurencieschopný v globálnom kontexte,“ vysvetlila zámery exekutívy EÚ eurokomisárka.

Komisia spresnila, že do novembra 2020 vytvorí konzorcium, ktoré navrhne a bude riadiť inovačný a účinný program podpory pre hudobné odvetvie. Na základe posúdenia potrieb, na ktoré upozornia hudobníci, rozdelí granty konkrétnym príjemcom v hudobnom priemysle. Prvé finančné prostriedky by sa mali k príjemcom v tomto odvetví dostať už v roku 2021. (tasr)

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne