Električky v Bratislave odblokuje rozhodnutie súdu

„Súd dal v plnej miere za pravdu mestu a potvrdil, že prístup k stavbe
trakčnej meniarne je bezpodmienečne nutný k prevádzke celej električkovej
dopravy v úseku Karlova Ves a Dúbravka a znemožňovaním výkonu
nevyhnutných prác na stavbe trakčnej meniarne ohrozujú verejný záujem
spočívajúci v zabezpečení nepretržitej električkovej dopravy
v predmetnom úseku,“ napísal na sociálnej sieti primátor.

Vlastníkom pozemkov preto podľa jeho slov súd nariadil zdržať sa
umiestňovania prekážok brániacich vstupu zamestnancov mesta a Dopravného
podniku Bratislava (DPB) na pozemok pod meniarňou, umožniť vstup pracovníkov
na tento pozemok a tiež aj vykonávanie všetkých činností nevyhnutných pre
prevádzku dráhy. „Električku do Karlovej Vsi sme pripravení spustiť vo
štvrtok. Termín spustenia električky do Dúbravky bude závisieť od
ďalšieho konania zástupcov vlastníkov v kontexte citovaného rozhodnutia
súdu,“ podotkol Vallo s tým, že mesto je naďalej pripravené pokračovať
v skúškach trakčného vedenia.

Za celým problémom je podľa primátora konanie podnikateľa Branislava
Božeka, ktorý vystupuje ako zástupca vlastníkov pozemkov pod meniarňou a
ktorý sa podľa Valla situáciu pred dokončením rekonštrukcie časti
Karlovesko-dúbravskej radiály rozhodol využiť vo svoj prospech a na vlastné
obohatenie.

„Trvalo v rozpore so zákonom znemožňuje prístup pracovníkov DPB na
pozemok s meniarňou,“ povedal primátor. Situáciu sa podľa jeho slov
Božek snaží využiť a žiada od mesta peniaze za predaj alebo prenájom
pozemkov, ktorých majiteľov zastupuje, alebo žiada výmenu pozemku.

Božek slová Valla odmieta. Tvrdí, že nie je majiteľ pozemkov a bol len
zástupca, ktorý hájil zákonné práva garantované ústavou. „Momentálne
s vecou už nemám nič spoločné. Niekto sa o probléme dozvedel a oslovil
ma ako zástupcu, či sú pozemky na predaj. Predávajúci sa vďaka mne dostali
k adekvátnej kúpnej cene, pozemky predali a čo bude robiť s pozemkami
nový vlastník, je jeho vec, toho nezastupujem,“ skonštatoval.

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne