Kolíková: Niektoré kompromisy v koalícii bolia

VIDEO: Ministerka Kolíková chystá veľkú reformu
justície.

Slabá vymožiteľnosť práva je vážnym a dlhodobým problémom.
Hovoríte, že chystáte reformu justície. Budú potom súdy rozhodovať
spravodlivejšie, predvídateľnejšie a rýchlejšie?

Presne toto je cieľom reformy. To, či sa to v konkrétnom prípade stane,
bude určite závisieť aj od sudcu. Z mojej pozície môžem vytvoriť
podmienky, aby sa sudca mohol naozaj venovať jednej agende, mohol byť v nej
odborník, a teda mohol danú vec rozhodnúť rýchlejšie a zároveň
kvalitnejšie.

Aj výsledky úspešnej reformy ľudia zvyčajne pocítia s dlhším
oneskorením. V čom bude možné výsledky pozorovať?

Predpokladám, že najskôr si budú môcť zlepšenie všimnúť
v rodinných veciach. Chceli by sme zaviesť pravidlo, aby v rodinných
veciach, kde ide o dieťa, bol do mesiaca od podania veci kontakt
s účastníkom a vysvetlenie, akým spôsobom bude prebiehať spor. Nevnímame
ako kľúčové, aby boli hneď v kontakte so sudcom, ale aby účastníci
rozumeli procesu, ktorému majú čeliť. Aj v ďalších veciach sa môže
stať, že ešte počas funkčného obdobia tejto vlády budú mať ľudia
dobrú skúsenosť so sudcom aj vďaka tomu, že sa bude venovať jednej agende
a bude v nej vedieť rýchlejšie a kvalitnejšie rozhodnúť.

V programovom vyhlásení vlády máte veľký návrh novely ústavy. Osem
hlavných bodov zahŕňa plynulejšie obsadzovanie Ústavného súdu,
vyváženejšie a otvorenejšie samosprávne inštitúcie, previerky majetkov
sudcov a bezpečnostné previerky sudcov či Najvyšší správny súd. Sú už
všetky pripravené?

Na bodoch ústavného zákona na reformu justície sa už pracuje a boli by
sme radi, keby bol tento legislatívny návrh predmetom legislatívneho procesu
do sto dní.

Takže zmeny nepôjdu jednotlivo a postupne, ale v jednom
balíku? Kedy?

Určite chceme, aby ústavný zákon v oblasti justície bol ten, ktorý
bude medzi prvými.

Čo ďalšie má aj z časového hľadiska pre vás prioritu?

Jedným z prvých by mal byť aj zákon o zaistení majetku a tiež zákon
pripravujúci možnosť reorganizácie súdnej mapy. Aj to by sme chceli mať do
sto dní.

Vyvrcholením zanedbanej spravodlivosti na Slovensku bolo obvinenie veľkej
skupiny sudcov z korupcie. Funguje súdnictvo tak, ako o ňom čítali ľudia
v správach Mariana Kočnera, na celom Slovensku?

Viem si predstaviť, že v rámci každého kraja sa môže nájsť podobná
korupčná schéma. Myslím si však, že opatrenia v našom programe by

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne