Priemerná suma doživotnej penzie z II. piliera dosahuje vyše 27 eur mesačne

BRATISLAVA 1. apríla (WebNoviny.sk) – Priemerná výška doživotných dôchodkov z druhého piliera vyplácaných životnými poisťovňami predstavovala za prvé dva mesiace tohto roka 27,16 eura mesačne.

Ide o základnú formu doživotného dôchodku, teda bez pozostalostného krytia a bez jeho zvyšovania. Túto formu doživotného dôchodku ku koncu februára tohto roka poberalo 937 sporiteľov. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Koľko ľudí poberá doživotný dôchodok?

Doživotný dôchodok z druhého piliera pritom poberá celkovo 1 299 osôb. Z tohto počtu dostáva 1 279 sporiteľov doživotný dôchodok bez jeho zvyšovania a len 20 sporiteľov si dohodlo doživotný dôchodok s jeho pravidelným, každoročným zvyšovaním.

Dôchodok s jednoročným pozostalostným krytím si dohodlo 119 sporiteľov, pričom ich penzia dosahuje v priemere 26,34 eura. „Výška dôchodku pri dvojročnom pozostalostnom krytí (223 poistencov) predstavuje 25,77 eura,“ dodal Višváder.

Indexácia doživotného dôchodku

Sporiteľ, ktorý požiada po dosiahnutí dôchodkového veku o vyplácanie doživotnej penzie zo životnej poisťovne, sa musí rozhodnúť, či bude chcieť mať svoj doživotný dôchodok pravidelne zvyšovaný o vopred dohodnuté percento, alebo mu bude životná poisťovňa vyplácať rovnakú sumu dôchodku až do jeho smrti.

Percento zvyšovania dôchodkov z druhého piliera pritom stanovuje Národná banka Slovenska na základe strednodobého inflačného cieľa Európskej centrálnej banky. Ak sa sporiteľ rozhodne pre tzv. indexáciu doživotného dôchodku, tak jeho prvotný dôchodok bude nižší, ako by bol dôchodok bez pravidelného zvyšovania o stanovené percento.

Sporiteľ sa tiež musí pri žiadaní o doživotnú penziu rozhodnúť, či po jeho smrti budú mať jeho pozostalí nárok na vdovské, resp. vdovecké a sirotské dôchodky. Ak bude mať záujem o vyplácanie pozostalostných penzií po jeho smrti, jeho doživotný dôchodok z druhého piliera bude pri jeho priznaní nižší približne o 10 %. Vyplácanie vdovských, resp. vdoveckých a sirotských dôchodkov pritom môže trvať jeden alebo dva roky.

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne