Prieskumné vrty v sninskej doline odhalili výdatný zdroj vody

„Zaujímavosťou okresu Snina je, že sa tam nachádza priehrada Starina,
ktorá zásobuje vodou dva kraje – Prešovský a Košický. Paradoxom je ale
to, že obce nad ňou nemajú vodovod ani kanalizáciu. Kvalita života je aj
v tomto prípade výrazným spôsobom znížená.

V rámci iniciatívy Catching-up regions sme sa rozhodli, že práve
v tejto oblasti sa budeme aktivizovať. Prvé vrty nám ukázali, že
v obciach Uličské Krivé, Zboj a Nová Sedlica môžu mať v krátkej dobe
vodu. V rámci hydrogeologického prieskumu bola zaznamenaná v slušnej
výdatnosti,“ uviedol Majerský.

Na spomenutý účel bolo investovaných 40-tisíceur. „Ďalšie finančné
prostriedky pri samotnej výstavbe by boli z výzvy Catching-up regions a
samotnej ministerskej výzvy.

Myslím si, že tomuto regiónu najviac pomôže, ak sa tam vráti život aj
v podobe turistov, keďže vieme, že je to samotný koniec Prešovského
samosprávneho kraja, hranica Poľska a Ukrajiny, a je tam vynikajúci priestor
na rozvoj cestovného ruchu,“ skonštatoval Majerský.

PKS podľa jeho hovorkyne Daše Jeleňovej paralelne s realizáciou
prieskumných vrtov pripravuje verejnú súťaž na výber zhotoviteľa
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre
Zbojskú dolinu.

Realizácia vodovodov a kanalizácií je naplánovaná do konca roku
2023. Žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok budú samotné obce.
Predpokladaný investičný náklad pre 28 obcí okresu Snina predstavuje
približne 35 miliónov eur bez DPH. Zásobovanie pitnou vodou sa týka
24 obcí s počtom 5007 obyvateľov a odkanalizovanie 28 obcí s počtom
6825 obyvateľov.

Aktivita je súčasťou iniciatívy Catching-up regions pre dobiehajúce
regióny, ktorú podporuje Svetová banka. Doteraz PSK na štúdiu
uskutočniteľnosti vynaložil nenávratnú finančnú dotáciu vo výške
130-tisíc eur z úradu vlády a z rozpočtu PSK ďalších
16-tisíc eur.

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne

Scroll to Top