Univerzity rátajú s hybridnou výučbou, bežný spôsob nebude možný

„Očakávame príchod viac než tisíc študentov zo zahraničia. Priestory
našich najväčších internátov nie sú z technického hľadiska vhodné na
karanténne účely, ako sa ukázalo už na jar, keď viaceré inštitúcie
prejavili záujem o ich využitie. Napriek tomu sa snažíme nájsť spôsob,
ako postupovať v prípade krízových situácií,“ uviedlo vedenie
Univerzity Komenského v Bratislave.

Od polovice júla sa na univerzite vedú intenzívne rokovania s odborníkmi
na epidemiológiu a krízový manažment a príprava rôznych scenárov pre
pedagogický, ako aj ubytovací proces.

„Táto úloha nie je jednoduchá vzhľadom na veľkosť našej
univerzity – viac než 22–tisíc študentov na trinástich fakultách a
9–tisíc lôžok v študentských domovoch,“ spresnila univerzita.

Univerzita predpokladá, že návrat k bežnému spôsobu vyučovania nebude
úplne možný, študenti aj učitelia sa majú pripraviť na obmedzenia.

„Na niektorých väčších fakultách či fakultách s veľkým počtom
zahraničných študentov budeme pravdepodobne odporúčať hybridnú
výučbu, ktorá umožní čo najplnohodnotnejšiu participáciu aj fyzicky
neprítomným študentom,“ avizovalo vedenie. Pôjde teda o kombináciu
klasického a on–line vzdelávania.

„V prvej fáze sme ukázali, že dokážeme improvizovať a prispôsobiť
sa. Máme na čom stavať a teraz na to nadviažeme,“ uistila univerzita.

Školy pripravovaný manuál oceňujú. „V predchádzajúcom období sme
fungovali značne spontánne a živelne. Už sme skúsenejší a verím, že aj
štátna správa pripraví pokyny a odporúčania realizovateľné aj
v prostredí vysokých škôl,“ skonštatoval Libor Vozár, rektor
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Hygienické opatrenia pre školy
podľa neho problém nepredstavujú.

„Nevieme, aké budú usmernenia na prezenčnú výučbu. Učebné
priestory máme kapacitne nastavené na obvyklý počet študentov.
V najhoršom zvládneme aj kombináciu prezenčného a dištančného
štúdia,“ poukázal rektor. Niektoré školy stále vyčkávajú, ako sa
vyvinie epidemiologická situácia a opatrenia prijmú na prelome augusta a
septembra. Návratu k on–line vzdelávaniu sa však neobávajú.

„Už v predchádzajúcom období sme preukázali, že v krízových
situáciách dokážeme našim študentom poskytnúť plnohodnotné vzdelávanie
aj dištančnou formou výučby,“ potvrdil Tomáš Zavatčan, hovorca
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne

Scroll to Top