CERN, ESA. Štát zaplatí za členstvo v medzinárodných organizáciách

Dodal, že rozpočtové opatrenie z ministerstva financií, o ktoré
požiadal rezort školstva, bolo schválené.

„Ministerstvo financií nám pošle zvýšenie rozpočtových prostriedkov,
takže nebudeme mať problém uhradiť tretiu a štvrtú splátku za Európsku
organizáciu pre jadrový výskum (CERN). Tento rok to bude ošetrené,“
uviedol Paulis. Zároveň je rád, že sa platenie členstiev
v medzinárodných organizáciách nebude naťahovať do konca roka, podobne
ako to bolo vlani.

Medzi najväčšie položky v medzinárodných organizáciách patrí
členstvo v CERN vo výške 5,5 milióna eur. Za členstvo v Spojenom ústave
jadrových výskumov má Slovensko ročne uhradiť sumu okolo troch miliónov
eur, za Európsku vesmírnu agentúru (ESA) to je 1,4 milióna eur. Okrem
splátky členstva v CERN za druhý polrok musí Slovensko do konca roka
zaplatiť aj členstvo v XFEL, ktoré stojí ročne okolo 1,8 milióna eur.
Paulis potvrdil, že sa vyplatí aj to.

Štátny tajomník poznamenal, že Slovensko na členské príspevky
v medzinárodných organizáciách potrebuje ročne zhruba 12 miliónov eur,
pričom obvykle sa na tento zámer rozpočtuje okolo deviatich miliónov eur.
„Mám informáciu, že je istý konsenzus na prioritách zvýšenia štátneho
rozpočtu na budúci rok. Takže tieto členstvá by mali byť pokryté už
programovo. Bola to chronická vec, ktorá sa ťahala z roka na rok,“
vysvetlil štátny tajomník.

V budúcoročnom zvýšení prostriedkov na poplatky za členstvá
v medzinárodných organizáciách je podľa Paulisa zahrnuté aj zvýšenie
prostriedkov za ESA. Práve o spolupráci s ESA bude v najbližších dňoch
rokovať aj vládny kabinet, pretože SR má poskytnúť záväzné stanovisko
ESA do 8. októbra. Vláda bude musieť rozhodnúť o jednej z dvoch
možností budúcej spolupráce. Prvou je možnosť uzavrieť zmluvu
o európskom spolupracujúcom štáte na päť rokov takzvanou formou PECS+
s predpokladaným ročným finančným príspevkom vo výške 2,5 milióna
eur. Druhou možnosťou je uzatvorenie zmluvy o pridružení na obdobie
siedmich rokov s predpokladaným ročným finančným príspevkom vo výške
zhruba 4,5 milióna eur. Paulis potvrdil, že v budúcoročnom rozpočte je
zahrnutý poplatok za ESA aj vo forme pridruženého členstva.

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne