Cez vládu prešla novela zákona o VŠ, s ktorou akademická obec nesúhlasí

Cieľmi návrhu zákona sú aj systémová zmena riadenia verejných vysokých škôl, so zámerom jej modernizácie tak, aby sa spružnili rozhodovacie procesy na úrovni vysokých škôl, ako aj na úrovni fakúlt, pričom prehodnotenie systému riadenia je aj predmetom programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024. Mení sa najmä o spôsob ustanovenia rektora, zloženie správnej rady vysokej školy, zriaďovanie orgánov fakulty, pôsobnosti akademického senátu vysokej školy a správnej rady verejnej vysokej školy posilnením postavenia správnej rady.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) počas rokovania vlády poznamenal, že zákon sa pripravoval viac ako rok. „V rámci medzirezortného pripomienkového konania sme prijali množstvo pripomienok,“ povedal minister školstva. Poznamenal, že na vláde prijali novelu zákonu s dvoma pripomienkami. Prvá z nich sa týka výkonnostných zmlúv, ktoré bude ministerstvo školstva uzatvárať aj so súkromnými školami. Tie bude musieť schvaľovať vláda. Druhá pripomienka bola v rámci schvaľovania majetku, ktorý bude schvaľovať správna rada univerzity. „Následne od výšky 510 000 eur to bude schvaľovať aj akademický senát,“ povedal minister školstva.

Školstvo / UK / Univerzita Komenského / Protest / Politizácia vysokých škôl / Čítajte viac UK, STU i Rada vysokých škôl naďalej odmietajú novelu vysokoškolského zákona

Kandidát na rektora sa bude spoločne voliť volebným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou všetkých členov volebného zhromaždenia. Proces voľby členov správnej rady verejnej vysokej školy bol doplnený o verejné vypočutie kandidátov, rozširuje sa nezlučiteľnosť členstva v správnej rade o ústavné funkcie a zamestnanie na akomkoľvek ministerstve.

Návrh zákona o vysokých školách vychádza zo zahraničných systémov, analýz a odporúčaní. Z nich vyplýva, že slovenské vysoké školy nevyhnutne potrebujú reformu a návrh novely zákona o vysokých školách má za cieľ komplexne zlepšiť ich kvalitu, atraktivitu a otvorenosť. V novele sa preto navrhuje zavedenie funkčných miest docentov a profesorov, ktoré budú nezávislé od akademických titulov. Novela zákona definuje aj výkonnostné zmluvy uzatvárané medzi ministerstvom a príslušnou vysokou školou

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne