Kuruc: Obžalovaní majú poslednú možnosť predložiť dôkazy

Predbežné pojednávanie o obžalobe súd nariadiť nemusí, uľahčí to
však priebeh hlavného pojednávania. „Súd určí jeho termín a stanoví,
kedy sa bude ktorý svedok a znalec vypočúvať, aby sa vedeli strany na
pojednávanie pripraviť,“ zhrnul pre Pravdu Kuruc. Ak strany nenavrhnú
dôkazy a svedkov teraz, súd neskôr predložené dôkazy nemusí brať
do úvahy.

Advokát a bývalý prokurátor Ladislav Kuruc

Advokát a bývalý prokurátor Ladislav Kuruc Autor: Pravda (Ľuboš Pilc)

K prejednaniu predbežnej obžaloby v kauze došlo po 22 mesiacoch. Je to
rýchly proces?

Určite áno. Myslím si, že to, ako objasnili takúto komplikovanú vec,
ktorá je skupinovou vecou, že je tam viac páchateľov, dokazovanie je
náročnejšie. Je neľahké každého vypočuť, každému doručiť
predvolanie, doručenky a podobne. V zmysle nášho trestného poriadku je to
skutočne rýchly proces.

Čo je podstatou predbežného prejednania?

Trestný poriadok umožňuje takýto postup, nie je to však povinnosť, aby
súd po podaní obžaloby vytýčil verejné zasadnutie. Účelom predbežného
prejednania je, že senát si pripraví veci, pýta sa obžalovaných, či sú
ochotní uzavrieť dohodu o vine a treste. Keby k tomu došlo, senát to
umožní. Súd tiež dá obžalovaným poučenie, že ak majú ešte nejaké
návrhy na vykonanie dokazovania, ktoré treba urobiť nad rámec toho, čo
navrhuje prokurátor v obžalobe alebo obhajoba nesúhlasí s tým, ako sa
majú prezentovať dôkazy, v prípade, že napríklad prokurátor trvá na
tom, aby sa dôkaz prečítal, obhajoba je skôr za vypočutie svedka, tak súd
poučí strany, že to musia urobiť teraz, teda počas predbežného
prejednania. Keď sa už prijme obžaloba, súd na nové dôkazy, na nových
svedkov nemusí prihliadnuť a nemusí tieto dôkazy pripustiť. Ide
o procesnú stránku. Ak súd prijme obžalobu, musí určiť termín hlavného
pojednávania a stanoviť, kedy sa bude ktorý svedok a znalec vypočúvať, aby
sa vedeli strany na pojednávanie pripraviť.

Kedy by súd obžalobu nemusel prijať?

V súčasnosti už nie je možné vracať veci pre nejaké nepodstatné
záležitosti, príliš nepodstatné porušenia trestného poriadku. Obžalobu
však súd môže vrátiť v prípade, že došlo napríklad k takému
výraznému porušeniu práva na spravodlivý proces, že by to mohlo

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne