V celosvetovom rebríčku VŠ škôl sú štyri slovenské

Rebríček QS World University Rankings hodnotí nielen renomé univerzít
v akademickej obci a medzi zamestnávateľmi, ale aj počet citácií
v popredných databázach Scopus a Elsevier. Ohodnocuje aj množstvo študentov
na akademického pracovníka či podiel zahraničných hostí a študentov.

UPJŠ bola hodnotená v rebríčku konzultačnej spoločnosti Quacquarelli
Symonds Limited prvýkrát, a v rámci slovenských škôl sa umiestnila
najlepšie, na pozícii 651.-700. „Vysoké skóre bolo UPJŠ pripísané na
základe pomeru študentov na akademických pracovníkov a kvantite
zahraničných študentov,“ ozrejmil Zavatčan. Ako ďalej dodal,
internacionalizácia v rámci vzdelávania a výskumu na univerzite patrí ku
strategickým cieľom. Priblížil, že v uplynulom akademickom roku prijala
univerzita 152 zahraničných študentov v rámci mobilít a vytvorila
priestor pre štúdium viac ako 1 400 zahraničných študentov.

Univerzita Komenského v Bratislave si v porovnaní s minulým rokom
polepšila a z pozície 751.-800. poskočila na pozíciu 701.-750. Naopak
Slovenská technická univerzita v Bratislave klesla z pozície 751.-800. na
pozíciu 801.-1000. Technická univerzita v Košiciach v porovnaní
s minulým rokom ostala na rovnakej pozícií 801.-1000.

Zo susedných krajín sa najlepšie umiestnila Viedenská univerzita
(University of Vienna) na 150. mieste a Vienna University of Technology na
191. mieste. Z Rakúska sa v rebríčku umiestnilo ešte šesť ďalších
škôl. Do rebríčka sa dostalo desať českých vysokých škôl. Vysoko sa
umiestnili napríklad Karlova univerzita v Prahe (260. miesto), Vysoká škola
chemicko-technologická v Prahe (342. miesto) či České vysoké učení
technické v Prahe (432. miesto). V rebríčku sa umiestnilo aj
15 poľských škôl. Najvyššiu pozíciu v ňom zastáva na 321. pozícii
Varšavská univerzita (University of Warsaw) a tesne za ňou Jagelovská
univerzita (Jagiellonian University) na 326. mieste. Do rebríčka sa dostalo
osem maďarských a šesť ukrajinských univerzít. Do prvej 500 sa z nich
dostala ukrajinská vysoká škola V.N. Karazin Kharkiv National University,
ktorá obsadila 477. miesto.

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne