Zdravotníci sú v nemocniciach vystavení riziku

Potvrdil to pilotný monitoring Slovenska v rámci medzinárodného projektu
Masarykovho onkologického ústavu a výskumného centra Recetox v štyroch
nemocniciach. Najväčšiu koncentráciu odhalili pri lôžkach pacientov,
v sesterských izbách či v nemocničných lekárňach. Odborníci volajú po
vyššej ochrane zamestnancov. Rezort zdravotníctva zmeny v zákone zatiaľ
neplánuje.

Cytostatiká zabíjajú nádorové, ale aj zdravé bunky. Lieky však môžu
mať karcinogénne alebo mutagénne účinky. Medzi nežiaducimi dôsledkami
môže byť vypadávanie vlasov, nevoľnosť či poškodenie slizníc. Takému
ohrozeniu nie sú podľa monitoringu vystavení len onkologickí pacienti, ale
aj zdravotníci. „Zo všetkých 68 odobratých vzoriek bolo 58,4 percenta
pozitívnych na prítomnosť cytostatík. Priemerné hodnoty väčšiny
pozitívnych vzoriek prekročili odporúčané limity,“ komentovala výsledky
Lenka Doležalová, vedúca úseku prípravy cytotoxických liečiv z Ústavnej
lekárne Masarykovho onkologického ústavu v Brne.

Štúdia ukázala, že slovenskí zdravotníci sú reálne vystavení riziku
práce v prostredí, ktoré je kontaminované toxickými cytostatikami.
„Najčastejším miestom výskytu boli priestory aplikácie ako stacionár a
lôžková časť či podlaha toaliet pacientov. V tejto skupine priestorov
bolo na cytostatiká pozitívnych 72 percent sterov, teda vzoriek,“
priblížila Doležalová. Viac ako 50 percent pozitívnych vzoriek odhalili na
sesterských izbách a v priestoroch lekární. „Najvyššia nameraná
hodnota pochádzala z prostredia aplikácie liekov – z podlahy pod
infúznym stojanom,“ dodala Doležalová.

Najlepšie dopadla detská nemocnica

<A> Úroveň kontaminácie na Slovensku z výsledkov štyroch
nemocníc je nižšia ako v Česku a je približne porovnateľná s ostatnými
západoeurópskymi krajinami. Najlepšie výsledky v monitoringu dosiahol
bratislavský Národný ústav detských chorôb. „V našom zdravotníckom
zariadení bolo odobratých 32 vzoriek a len jedna vzorka prekročila limit.
Dotknutí pracovníci prísne dodržiavajú preventívne opatrenia a
predpísané pracovné postupy,“ skonštatovala Dana Kamenická, hovorkyňa
ústavu. Systém ochrany zamestnancov preto považuje za dostatočný. Dotknutí
pracovníci musia pravidelne absolvovať lekárske preventívne prehliadky.

„Zamestnancom poskytujeme osobné ochranné pracovné prostriedky.
Cytostatiká tiež pripravujeme v špeciálnom režime vo vyhradených
priestoroch a v digestore,“ dodala Kamenická. Špeciálnymi izolátormi na
prípravu cytostatík sa mieru rizika snaží znížiť aj bratislavský
Národný onkologický ústav (NOÚ). „Cytostatiká pripravujeme centrálne na
oddelení prípravy cytostatík nemocničnej lekárne,“ spresnila Vlasta
Gombárová, vedúca nemocničnej lekárne. Noví zamestnanci okrem školenia na
prácu s látkami musia absolvovať špeciálnu zdravotnú prehliadku.
Povinnosťou pracovníkov je používať špeciálne rukavice, plášte, rúška
na ústa či prikrývky hlavy.