Bohoslužby sa môžu opäť konať, avšak s obmedzeným počtom ľudí

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) odporúča kňazom, aby vo väčších
farnostiach, ktoré majú denne dve omše, jednu z nich vyčlenili pre
seniorov. Týka sa to najmä nedeľných bohoslužieb. Zároveň pripomína, že
nový koronavírus je spojený s väčším rizikom pre starších, preto
odporúča, aby seniori vo vyššom veku svoju prítomnosť na bohoslužbách
ešte zvážili. Zároveň KBS pripomenula, že až do úplného odvolania
opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz
od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.

Kňazi musia v chrámoch vhodným viditeľným spôsobom označiť miesta,
kde veriaci môžu v laviciach sedieť pri zachovaní pravidla obsadenia
každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Podobne treba na podlahe
chrámu označiť miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi
zostali minimálne dvojmetrové rozstupy. KBS v odporúčaniach pre duchovných
uviedla, že v kostole je potrebné zabezpečiť pravidelné vetranie a
dezinfekciu. Vynechávať sa bude znak pokoja, prípadne sa nahradí úklonom
hlavy. Sväteničky budú prázdne a v laviciach nesmú byť spoločné
knižky, texty či ružence.

Pri vstupe do kostola musí byť pre veriacich k dispozícii stolík
s dezinfekciou na ruky. Sväté prijímanie sa bude rozdávať do rúk.

Verejné sväté omše sa na Slovensku neslúžili od 10. marca.

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne