Bratislava má problém s nakladaním s potenciálne infekčným odpadom

Dôvodom podľa magistrátu je, že súčasná platná právna úprava
neupravuje spôsob, ako nakladať s odpadmi počas mimoriadnej situácie,
informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Kým obdrží mesto Bratislava oficiálne vyjadrenie hlavného hygienika SR,
žiada ľudí v karanténe, prípadne s podozrením na nákazu, aby sa riadili
jej určenými pravidlami, ako narábať s odpadom z domácnosti. Žiada, aby
odpad, ktorý vzniká v domácnosti takýchto ľudí, vkladali do plastového
vreca na odpadky a po naplnení ho riadne zviazali. „Po naplnení vrece
s odpadom vložili do druhého vreca, a takto uložený odpad držali doma,
kým nie sú známe výsledky testov, alebo kým nebude odpad takto uložený
najmenej 72 hodín,“ spresnil Bubla. Až po uplynutí 72 hodín či po
oznámení negatívnych výsledkov testov by mali podľa mesta umiestniť odpad
do zberných nádob.

„Takýmto nakladaním s potenciálne infekčným odpadom zabránime, aby
do kontaktu s ním prišli ďalšie osoby, vrátane zamestnancov spoločnosti
Odvoz a likvidácia odpadu, ktorí zabezpečujú jeho zvoz,“
vysvetlil Bubla.

Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková
uviedla, že úrad je maximálne súčinný pri poskytovaní odborných
stanovísk a odporúčaní v súvislosti s predmetnou problematikou nakladania
s odpadmi, hoci ide o oblasť, ktorá je prioritne v gescii Ministerstva
životného prostredia SR. ÚVZ SR sa už zaoberá žiadosťou hlavného mesta
o stanovisko z 18. marca a v čo najkratšom čase poskytne v danej
záležitosti odborné stanovisko všetkým mestám a obciam v SR.

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne