Bývalý policajt: Prípad sa končí chytením vraha

Keď sa nájde telo bez známok života, kto určí, že ide o smrť
cudzím zavinením?

Záleží na okolnostiach – v akom stave je miesto činu a telo. Ak
napríklad chýba hlava, pričom je niekde vedľa sekera, je málo
pravdepodobné, že si to človek spravil sám, prípadne išlo o nehodu.
Odhliadnuc od takýchto extrémov to určuje súdny lekár, ktorý vykoná
obhliadku a pitvu. Verdikt, či je to vražda, samovražda, náhoda, alebo
prirodzená smrť, ide od neho. To je vždy kľúčová otázka pri
nájdení tela.

Čo je najdôležitejšie na mieste činu?

Okamžite ho treba zakonzervovať, teda zachovať ho so stopami v takom
stave, aby nedošlo k ďalším zmenám. Dôležité je, aby sa stopy
neničili, neprekrývali a nevytvárali sa nové zmeny. Miesto činu je ako
otvorená kniha, z ktorej tím kriminalistov číta. Keď prepíšete pôvodný
text, s počarbanými a preškrtanými stranami sa už robí ťažko.

Môže sa stať, že miesto činu niekto naruší?

Áno. Zvedavci, svedkovia, páchateľ a neraz aj policajti. To sú tiež len
ľudia, ale nás učili, že kým odborníci neurobia obhliadku, na mieste činu
sa neje, nepije, nefajčí a neprechádza sa tam. Treba mať len ruky vo
vreckách, kým sa to celé nezadokumentuje.

Nie je to miesto strážené?

Samozrejme, má byť ohradené a strážené hliadkou. Policajti a experti sa
musia správať tak, ako to hovoria predpisy. Ak na ne dbajú, nič sa nemôže
porušiť. Horšie je, keď leží telo niekde na ceste či autobusovej
zastávke, kde sa premelie veľa ľudí. Problémové je to tiež na smetisku,
kde sa to niečím prekryje. Pôsobia tam vonkajšie vplyvy, takže už nejde
o zakonzervovanú udalosť v čase, ale nanášajú sa na to nové vrstvy.

Ako sa postupuje v prvých hodinách po vražde?

Po zakonzervovaní sa v súčasnosti používajú aj 3D skenery, ktoré
miesto zadokumentujú perfektne obrazovo. Potom nasleduje technická obhliadka
iného typu, čiže sa zaznamenávajú vlastnosti stôp – aké sú veľké
či hlboké a v akých miestach sa nachádzajú. Paralelne detektívi hľadajú
svedkov, vypočúvajú osoby, s ktorými obeť prišla do kontaktu, zisťujú
možné príčiny konfliktu alebo iné motívy.

Čo si kriminalista musí všímať?

Úplne všetko. Veci, ktoré tam sú, rovnako aj tie, ktoré tam

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne