Do škôl plánuje 1. júna poslať svoje deti takmer 70 percent rodičov

Caránek uviedol, že doteraz sa uskutočnili rozsiahle prieskumy a analýzy
v marci, apríli a máji. Tieto výsledky pochádzajú z výskumu, ktorý sa
uskutočnil od 25. do 28 mája na vzorke 1 000 respondentov. Viaceré dáta
boli porovnané s výstupmi rakúskych a maďarských výskumníkov.

Na otázku, či pošlú svoje deti do školy odpovedalo podľa prieskumu
„určite áno“ 42 percent rodičov detí, ktoré chodia do prvej až piatej
triedy. Možnosť „skôr áno“ si vybralo 26 percent rodičov. Stupeň
vzdelania bol najdôležitejšou charakteristikou, ktorá rozdeľovala odpovede
rodičov.

Podľa prieskumu by svoje dieťa určite poslalo do školy 61 percent
opýtaných, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie a 37 percent rodičov so
základným vzdelaním alebo so stredným vzdelaním bez maturity.

Miloslav Bahna zo Sociologického ústav SAV priblížil, že okrem
dosiahnutého vzdelania, ktoré najsilnejšie diferencovalo odpovede rodičov,
bola pri rozhodovaní dôležitá aj subjektívna miera ohrozenia epidémiou
koronavírusu. „Rodičia, ktorí deklarovali, že svoje deti do školy
pošlú, deklarovali nižší pocit ohrozenia epidémiou, než rodičia, ktorí
svoje deti do školy poslať neplánujú,“ vysvetlil.

Od 1. júna by sa mali otvoriť všetky škôlky a základné školy od
prvého do piateho ročníka. Otvorené by mali byť aj špeciálne materské
školy a prvý až piaty ročník špeciálnych základných škôl.

Školská dochádzka by však mala byť dobrovoľná, rodičia tak budú
môcť aj naďalej ostať s deťmi doma. Pre žiakov šiesteho až deviateho
ročníka bude vzdelávanie aj naďalej prebiehať dištančnou formou.
Prezenčná výučba bola na všetkých školách prerušená 16. marca pre
šírenie ochorenia Covid-19.

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne