Nové pravidlá na trhu s elektrinou sa dotknú aj cenotvorby, upozorňujú západoslovenskí energetici

BRATISLAVA 29. apríla (WebNoviny.sk) – Energetici zo spoločnosti Západoslovenská energetika (ZSE) sú pripravení na nové európske pravidlá na trhu s elektrickou energiou.

My sme pripravení na odbornú diskusiu, ktorá prispeje k následnému zapracovávaniu zmien do slovenského právneho poriadku,“ povedal pre agentúru SITA člen predstavenstva ZSE Juraj Krajcár.

Štyri texty o trhu s elektrinou

Západoslovenskí energetici upozorňujú, že prijatá európska smernica o vnútornom trhu s elektrinou okrem iného upravuje pravidlá cenovej regulácie.

„Novela explicitne stanovuje, že verejné zásahy do cenotvorby v súvislosti so stanovovaním cien dodávok elektriny musia sledovať všeobecný hospodársky záujem a nepresahovať rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie všeobecného hospodárskeho záujmu,“ upozornil Krajcár. Dodal, že energeticky chudobných by mal štát chrániť nie pomocou cenovej regulácie, ale vďaka svojej sociálnej politike.

Európsky parlament koncom marca tohto roka prijal legislatívu, ktorej cieľom má byť ekologickejší, konkurencieschopnejší a na riziká pripravenejší trh Európskej únie s elektrinou. Poslanci schválili štyri legislatívne texty týkajúce sa trhu EÚ s elektrickou energiou, ktoré sú poslednou súčasťou balíka opatrení s názvom Čistá energia pre všetkých Európanov.

Bezplatná zmena dodávateľa

Spotrebitelia by na základe novej legislatívy mali získať garantovaný prístup k inteligentným elektromerom a možnosti bezplatne zmeniť dodávateľa v rámci trojtýždňovej lehoty od podania žiadosti o zmenu. Od roku 2026 by sa lehota na zmenu dodávateľa mala skrátiť na 24 hodín od momentu, kedy spotrebiteľ o zmenu požiada.

Jedným z hlavných cieľov nových pravidiel je dosiahnuť, aby aspoň 70 % obchodnej kapacity mohlo voľne prúdiť cez hranice v rámci EÚ.

Odstránenie prekážok cezhraničného obchodu s elektrickou energiou by malo uľahčiť v rámci EÚ aj obchod s energiou z obnoviteľných zdrojov. Tá by na základe záväzného cieľa únie mala do roku 2030 tvoriť aspoň 32 % hrubej konečnej energetickej spotreby. Agentúra SITA oslovila k téme aj spoločnosti Stredoslovenská energetika a Východoslovenská energetika.

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne