Organizácie venujúce sa envirovzdelávaniu budú môcť získať certifikát kvality

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pripravuje certifikáciu organizácií a inštitúcií, ktoré sa venujú environmentálnemu vzdelávaniu a výchove.

Koordinátorom certifikácie je na základe poverenia envirorezortu Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá o tom informovala na svojej internetovej stránke.

Dôležité nastavenie kritérií

Ako uviedla, momentálne je najdôležitejšie nastavenie kritérií kvality pre činnosť a služby environmentálnej výchovy. Tie budú slúžiť ako nástroj pre udelenie výslednej značky, teda certifikátu.

Kritériá chce SAŽP nastaviť pomocou dotazníka, ktorý v júni zaslali 68 organizáciám, školám a ďalším inštitúciám, ktoré chcú certifikát kvality environmentálneho vzdelávania získať.

SAŽP zároveň takto dostala informácie o motivácii organizácií pre zapojenie sa do pripravovanej certifikácie, ako aj základné údaje o týchto organizáciách a ich činnosti.

Hlavnou motiváciou pre zapojenie sa organizácií do pripravovanej certifikácie je možnosť ich prezentácie a propagácie prostredníctvom tohto systému. Nezanedbateľné sú však aj ďalšie dôvody, ako je príležitosť skvalitniť ich prácu a zvýšiť si kredit.

Zisk finančnej podpory

Dôležitým motivačným faktorom pre mnohé organizácie je aj možnosť získania finančnej podpory. K dominujúcim témam, ktorým sa skúmané organizácie v rámci envirovzdelávania venujú, patrí odpad, biodiverzita a ochrana prírody, výchova pre udržateľný rozvoj či klimatická zmena.

Svoju činnosť vykonávajú najmä pre základné školy a laickú verejnosť. Najčastejšie envirovzdelávanie uskutočňujú formou seminárov, školení a workshopov, organizujú aj kratšie jednodňové programy, súťaže a hry pre školy.

Vytvorením funkčného systému certifikácie organizácií poskytujúcich neformálnu environmentálnu výchovu a vzdelávanie je poverená pracovná skupina, ktorú tvoria pracovníci SAŽP, ako aj zástupcovia štátneho aj mimovládneho sektora. Pracovná skupina sa zaoberá aj tvorbou informačného systému pre túto oblasť.

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne