Výskumníčka Denisa Nešťáková upozorňuje, že obeťou ideologického sporu bude vždy žena. …

Akokoľvek sa to hociktorá doba snažila zakryť, sprísňovanie interrupčných zákonov bolo vždy postavené proti žene, všíma si Denisa Nešťáková. Medzi súčasnými návrhmi novely zákona o interrupciách a tými z obdobia fašistického štátu vidí mnoho faktických podobností.

Ste jednou z autoriek a autorov pripravovanej knihy Tisovi poza chrbát, ktorá predstaví viaceré príbehy odporu voči bývalému ľudáckemu režimu. Zároveň pracujete na výskume o skúsenostiach židovských mužov a žien v pracovnom a koncentračnom tábore v Seredi počas druhej svetovej vojny. O čom je váš výskum?

Pozerám sa na to, aké boli rozdiely a podobnosti v prežívaní bežného života v tábore u mužov a žien. Inými slovami, ako rodová príslušnosť ovplyvňovala ich život. V začiatkoch výskumu som totiž narazila na dokumenty, v ktorých formulácie vyznievali, ako keby boli v Seredi internovaní prevažne muži. Išlo o veľmi vágny, no definitívne viac mužský ako ženský naratív. To ma zaujalo.

Začala som sa zaujímať o to, aký vplyv mal rod, teda skutočnosť, či išlo o muža alebo ženu, na to, ako jednotlivci prežívali, čo sa im v Seredi dialo. Zaujímalo ma, čo bolo iné, akým spôsobom sa dokázali v tomto tábore realizovať a prežiť, ochrániť svoje rodiny pred ďalším transportom.

Čo ste zistili?

Väzňov bola takmer polovica žien a polovica mužov. Dozorcami boli výlučne muži. Na čele výrobných dielní v tábore boli tiež len muži. Hierarchia v Seredi bola teda vyslovene mužská záležitosť. Ak sa do nej dostali ženy, tak len ako manželky, dcéry alebo sestry konkrétnych mužov.

No ženy v tábore prítomné boli a veľakrát sa ich roly v porovnaní s rolami, ktoré mali pred príchodom do tábora, zásadne zmenili. Tieto ženy sa tiež často ukázali ako oveľa schopnejšie než ich manželia. Dôvodom bolo to, že mužov často šokovala až ochromila situácia, v ktorej stratili svoj spoločenský status. Napríklad právnikov alebo lekárov, ktorí zrazu nemohli vykonávať svoje povolanie a museli pracovať povedzme v tesárskej dielni.

Židovky v krajčírskej dielni v pracovnom tábore Sereď. Zdroj – Múzeum holokaustu v Seredi

Ich manželky, ktoré boli predtým zvyknuté na to, že sa realizovali

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne