Vicepremiérka Veronika Remišová vraví, že zmeny vo verejnom obstarávaní, ktoré navrhol vicepremiér Štefan Holý, sú pre stranu Za ľudí problematické. Holého návrh kritizujú aj mimovládky. Výhrady chceli bližšie vysvetliť aj premiérovi, Igor Matovič im sľúbil videohovor, no ten doteraz nebol. Odborná verejnosť môže novelu o verejnom obstarávaní pripomienkovať do konca tohto roka. Na Silvestra, keď sa […] …

Podnikatelia, nielen členovia komory, môžu o ich vystavenie požiadať v regionálnych komorách SOPK. Tie majú sídlo v každom krajskom meste.

Od Nového roka sa mení režim vzájomných obchodných vzťahov medzi EÚ a Veľkou Britániou. Z pohľadu členských štátov EÚ sa cezhraničný obchod a pohyb tovaru bude riadiť pravidlami, ktoré platia pre obchod EÚ s tretími krajinami.

Ako uvádza SOPK, ATA karnet je najvýhodnejšou formou z hľadiska colných formalít, bez platenia cla, dane, respektíve iných dávok pri dočasnom dovoze do Veľkej Británie. Lehota platnosti je maximálne jeden rok a na území SR ho môže vystaviť výlučne SOPK.

Tovar dočasne dovezený na karnet ATA do krajiny určenia musí byť podľa komory z tejto krajiny vyvezený späť v nezmenenom stave a v určenej lehote. Nemôže sa takto dovážať tovar podliehajúci skaze alebo určený na spotrebu, tovar určený na prepracovanie, spracovanie alebo opravu.

Osvedčenie o nepreferenčnom pôvode tovaru je podľa komory medzinárodný colný doklad osvedčujúci „pôvod tovaru“, teda že tovar bol vyťažený (suroviny), vypestovaný (rastlinný pôvod), vychovaný (živočíšny pôvod) alebo vyrobený v danej krajine alebo na colnom území.

V prípade, ak britský dovozca požiada slovenského vývozcu o dodanie tohto osvedčenia, pracovisko SOPK ho vydá na základe jeho žiadosti a predložených podporných dokladov a schválených postupov. Rovnako bude postupovať aj pri žiadostiach o overenie dokladov v medzinárodnom obchode, napríklad vývozných faktúr, dodacích listov, distribučných či agentúrnych zmlúv. (tasr)

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne