Remišová odmieta Holého a Matovičovu revolúciu v tendroch: Ten návrh sa musí zmeniť

Podnikatelia, nielen členovia komory, môžu o ich vystavenie požiadať v regionálnych komorách SOPK. Tie majú sídlo v každom krajskom meste.

Od Nového roka sa mení režim vzájomných obchodných vzťahov medzi EÚ a Veľkou Britániou. Z pohľadu členských štátov EÚ sa cezhraničný obchod a pohyb tovaru bude riadiť pravidlami, ktoré platia pre obchod EÚ s tretími krajinami.

Ako uvádza SOPK, ATA karnet je najvýhodnejšou formou z hľadiska colných formalít, bez platenia cla, dane, respektíve iných dávok pri dočasnom dovoze do Veľkej Británie. Lehota platnosti je maximálne jeden rok a na území SR ho môže vystaviť výlučne SOPK.

Tovar dočasne dovezený na karnet ATA do krajiny určenia musí byť podľa komory z tejto krajiny vyvezený späť v nezmenenom stave a v určenej lehote. Nemôže sa takto dovážať tovar podliehajúci skaze alebo určený na spotrebu, tovar určený na prepracovanie, spracovanie alebo opravu.

Osvedčenie o nepreferenčnom pôvode tovaru je podľa komory medzinárodný colný doklad osvedčujúci „pôvod tovaru“, teda že tovar bol vyťažený (suroviny), vypestovaný (rastlinný pôvod), vychovaný (živočíšny pôvod) alebo vyrobený v danej krajine alebo na colnom území.

V prípade, ak britský dovozca požiada slovenského vývozcu o dodanie tohto osvedčenia, pracovisko SOPK ho vydá na základe jeho žiadosti a predložených podporných dokladov a schválených postupov. Rovnako bude postupovať aj pri žiadostiach o overenie dokladov v medzinárodnom obchode, napríklad vývozných faktúr, dodacích listov, distribučných či agentúrnych zmlúv. (tasr)

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne

Scroll to Top