September je mesiacom detí s rakovinou

Mesiac september je všade vo svete venovaný deťom, ktoré ochoreli na rakovinu. Symbolom je zlatá stužka.

Pod medzinárodným názvom Childhood Cancer Awareness Month si pripomínajú mnohé krajiny sveta, aké je dôležité hovoriť o tomto ochorení u detí. Napríklad aj preto, aby sa posilňoval výskum detskej rakoviny, zlepšovali sa súčasné a hľadali nové liečebné metódy.

Na Slovensku si tiež pripomíname statočných bojovníkov. Nezisková organizácia Deťom s rakovinou spolu s Klinikou detskej hematológie a onkológie NÚDCH Bratislava organizujú 28. septembra 2019 už tretí ročník konferencie s názvom Deťom s rakovinou spája.

Konferencia pre rodičov aj pacientov

Konferencia je určená pre rodičov aj detských odliečených pacientov. Rodičia sa dozvedia mnohé užitočné a dôležité informácie o možných následkoch náročnej onkologickej liečby, ako uľahčiť deťom zotavovanie sa po liečbe, ako sa zdravo stravovať, alebo aj ako sa naučiť znovu „normálne“ žiť.

Z minulých ročníkov máme veľmi dobré ohlasy od účastníkov. Veríme, že to tak bude aj tento rok. O detskej rakovine sa stále hovorí málo,“ uviedla prednostka bratislavskej Kliniky detskej hematológie a onkológie a predsedníčka Správnej rady Deťom s rakovinou n.o. Alexandra Kolenová.

Je to zároveň osvetový projekt, ktorým búrame predsudky,“ dodala.

Na konferenciu sú pozvané celé rodiny pacientov vrátane ich súrodencov. Spolu je to okolo 200 hostí. Odliečení pacienti dostanú ocenenie za statočnosť, dodala riaditeľka neziskovej organizácie Deťom s rakovinou Katarína Kösegiová.

Experti z USA v Bratislave

Špeciálnu udalosť chystá bratislavská detská onkológia a nezisková organizácia Deťom s rakovinou počas septembra aj pre odborný zdravotnícky personál na klinike. Navštívia ju dvaja špičkoví experti na detskú onkológiu a ďalší štyria odborníci z ich tímu z Detskej nemocnice vo Philadelphii v USA.

Prof. Stephen Hunger a Prof. Peter Adamson sú špička v USA aj vo svete. Preto sa veľmi tešíme, že budú prednášať už po druhýkrát na našej klinike,“ skonštatovala Kolenová.

Dvojdňového workshopu (24. – 26. septembra.) sa zúčastnia nielen slovenskí detskí onkológovia a zdravotné sestry, ale aj ich kolegovia z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovinska.

Medzi témami odborných prednášok sú napríklad liečba akútnej lymfoblastovej leukémie, sarkómy kostí, predispozícia na detskú onkologickú diagnózu či úloha zdravotnej sestry v detskej onkológii a mnohé ďalšie.

Príbehy pacientov rozprávajú ich súrodenci

Nezisková organizácia pripravila v tomto mesiaci špeciálny projekt aj pre širokú verejnosť.

Na sociálnej sieti Facebook rakovinou môžu ľudia sledovať príbehy odliečených pacientov detskej onkológie prerozprávané ich súrodencami.

Je to už štvrté pokračovanie príbehov z bratislavskej detskej onkológie. Na začiatku to boli výpovede lekárov, zdravotných sestier a rodičov pacientov. Nasledovali príbehy samotných pacientov, rok na to videá s výpoveďami rodičov.

Projektom chceme ľuďom priblížiť realitu, aby sa na detských pacientov s rakovinou nepozerali pomedzi prsty, aby pochopili ich pocity. Sú to deti, ktoré potrebujú veľa podpory, no v prvom rade chcú „normálne“ žiť, aby sa ich život aj počas náročnej liečby aspoň približoval k tomu bežnému životu zdravých detí,“ uzavrela Kösegiová.

Príspevky z rovnakej kategórie: