SIS:Ruské tajné služby sa snažili kontaktovať osoby blízke ústavným činiteľom

Rovnako sa usilovali o získavanie spolupracovníkov v energetickej a
vojenskej oblasti. Snažili sa kontaktovať aj osoby blízke ústavným
činiteľom. Príslušníci cudzích spravodajských služieb sa vlani
sústredili aj na voľbu prezidenta SR a eurovoľby. Uvádza to Slovenská
informačná služba (SIS) v správe o činnosti za rok 2019.

„Činnosť ruských spravodajských služieb bola namierená proti
chráneným záujmom SR ako člena EÚ a NATO,“ konštatuje SIS v správe.
Príslušníci ruských spravodajských služieb sa podľa SIS pravidelne
zúčastňovali na odborných podujatiach zameraných na energetickú a
vojenskú problematiku, kde sa snažili kontaktovať záujmové osoby
s prístupom k citlivým utajovaným informáciám z prostredia EÚ a NATO a
aj osoby blízke ústavným činiteľom.

SIS sa zameriavala aj na čínske spravodajské služby. Ich aktivity sa
podľa slovenských tajných sústreďovali najmä na získavanie informácií
z oblasti informačných a telekomunikačných technológií. „Asertívne
pôsobenie čínskych spravodajských zložiek bolo zaznamenané predovšetkým
v súvislosti s predstaviteľmi významnej čínskej telekomunikačnej
spoločnosti, ktorých záujem sa v SR orientuje na viacero tematických
oblastí,“ uvádza SIS s tým, že spoločnosť vytvárala a rozvíjala
vzťahy s pracovníkmi niekoľkých ministerstiev.

Prioritným predmetom záujmu cudzích spravodajských služieb boli vlani
podľa SIS témy, ako kontrola zbrojenia, návštevy vrcholných predstaviteľov
SR na Ukrajine a Balkáne, účasť vrcholných predstaviteľov SR na
inaugurácii novozvoleného prezidenta Ukrajiny a kybernetická
bezpečnosť.

„Kľúčovú úlohu v zabezpečovaní ochrany voči aktivitám cudzích
spravodajských služieb na území SR zohrávala intenzívna spolupráca SIS
s partnerskými službami,“ dodáva SIS. Tajní sa aktívne podieľali na
predvýjazdovej príprave vysielaných diplomatov a pracovníkov Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorým SIS poskytla
špecializované školenia. „V priebehu roka 2019 SIS v tejto oblasti
zintenzívnila spoluprácu aj s Prezídiom Policajného zboru,“ dodáva
služba.

Ruské zdroje diskreditovali EÚ a NATO aj cez naše tzv.
alternatívne médiá

Slovensko ako člen EÚ i NATO čelilo v minulom roku kampaniam na
diskreditáciu týchto zoskupení. Primárnym zdrojom kampaní boli ruské
oficiálne médiá či štátne inštitúcie, ich posolstvá preberali u nás
proruské občianske organizácie i tzv. alternatívne médiá. Uvádza to
Slovenská informačná služba (SIS) v správe o činnosti za rok 2019. SIS
sa sústredila aj na aktivity Číny súvisiace najmä s vyžadovaním
dodržiavania politiky jednej Číny a vytvárania pozitívneho obrazu
o krajine.

SR čelila v minulom roku najmä vplyvovým kampaniam cudzích mocností
s cieľom rozvracať jednotu či obranyschopnosť EÚ a NATO. „Zahraniční
aktéri sa zameriavali na ovplyvnenie elít,

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne

Scroll to Top