Slovensko – krajina, ktorá nezabúda. Spoločná výstava fotografa Maňa Štraucha a výtvarníka Milana Lukáča

Sú fotografie, obrazy či spomienky, ktoré sa viažu k tomu peknému, čo sme prežili, na čo radi spomíname. Sú však aj také, ktoré sa neviažu na naše osobné zážitky či zážitky s našimi blízkymi, predsa nás však môžu hlboko zasiahnuť. Zobrazujú totiž ľudí, s ktorými nás môžu deliť generácie, sú však cennou príležitosťou, umožňujúcou nám spoznať našu spoločnú históriu prostredníctvom konkrétnych osudov či uvedomiť si na čo nemožno nikdy zabudnúť. Práve také sú portréty ľudí, ktorí prežili holokaust, zachytené objektívom fotografa Maňa Štraucha a výtvarné diela sochára a maliara Milana Lukáča. Unikátne diela oboch umelcov nám približujú osudy ľudí, ktorí prežili prenasledovanie, koncentračné tábory, bolestivú stratu svojich najbližších, no sú tiež dôležitým dôkazom našej spoločnej pamäte a nezlomnej chuti žiť.

Autor výnimočných portrétov Maňo Štrauch, viacnásobný víťaz SLOVAK PRESS PHOTO, opustil načas svoju komfortnú spravodajskú zónu v ekonomickom týždenníku a  preživších holokaust nafotil v sociálnom zariadení pre seniorov Ohel David Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. Práve na tomto mieste trávia spoločné chvíle aj poslední pamätníci udalostí, ktoré sa nám, ktorí sme druhú svetovú vojnu a jej hrôzy nezažili, môžu zdať tak vzdialené. Výsledkom ich stretnutia sú dojemné fotografie plné emócií.

Spolu s fotografiami Maňa Štraucha tvoria aktuálnu výstavu diela sochára a maliara Milana Lukáča, ktorý je významným predstaviteľom slovenského výtvarného umenia. Okrem nespočetných monumentálnych i komorných sôch, obrazov a grafík, patria medzi jeho diela významné sochárske objekty po celom Slovensku či už ide o Pamätník holokaustu v Bratislave, Pamätník politickým väzňom v Žiline alebo  Pamätník Železnej opony na sútoku rieky Morava a Dunaj pod hradom Devín, ktorý odhalila v roku 2008 kráľovná Alžbeta II.

9. septembra 2021 uplynulo 80 rokov od vydania tzv. Židovského kódexu, nariadenia vlády Slovenského štátu (1939-1945), ktorým boli židovskí občania zbavení nielen majetku, ale aj základných ľudských a občianskych práv a dôstojnosti. Tragická cesta približne 70-tisíc židovských

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne