Vedci z Bratislavy sa sťažujú, že sú odstrihnutí od peňazí na výskum COVID-19

Tvrdí, že nastavenie výzvy umožňuje bratislavským vedcom čerpať
peniaze za rovnakých podmienok ako tímom z iných regiónov, len ak presunú
svoje aktivity z Bratislavy. „Ak tak neurobia, ich jediná možnosť je
začleniť sa do konzorcia mimobratislavských partnerov a z projektu čerpať
maximálne 15 percent s obmedzením na bežné výdavky,“ podotkla.

Spoločnosť poznamenala, že Európska komisia v rámci boja s pandémiou
umožnila peniaze presúvať medzi rôznymi kategóriami regiónov. Nevyužitím
tejto výnimky v oblasti vedy podľa CEO spoločnosti Pavla Čekana Slovensko
odstrihlo špičkové vedecké pracoviská od financovania
výskumno-vývojových projektov zameraných na pandémiu ochorenia
COVID-19.

Pripomenul, že problém s využitím eurofondov na financovanie vedy
v Bratislave nie je nový a už v minulosti tlačili na vládu, aby vyrokovala
zmenu podmienok. Skonštatoval, že Bratislava ako hlavné mesto s viacerými
univerzitami a Slovenskou akadémiou vied (SAV) je prirodzeným centrom
akademického aj firemného výskumu. Dodal, že podobný problém majú aj
vedci v Prešove či Žiline. Obmedzenie môže podľa neho ohroziť aj
celkové čerpanie pomoci. Verí, že vláda bude hľadať spôsob, ako otázku
financovania vyriešiť.

Doplnil, že obmedzenie čerpania financií sa dotýka aj verejných
výskumných pracovísk ako Biomedicínske centrum SAV, Lekárska fakulta
Univerzity Komenského či Slovenská technická univerzita a ďalšie.

Poukázal na viaceré výskumy a vývoj technológií, na ktorých pracujú.
Ako príklad uviedol Biomedicínske centrum SAV, ktorého virologický ústav
vyvíja virologické diagnostické testy na zlepšenie kontroly nad šírením
nákazy a sledovane imunitných odpovedí na infekciu. Riaditeľka centra Silvia
Pastoreková upozorňuje, že pri súčasnom nastavení nebude pre tímy
v Bratislave a okolí možné v rámci projektov nakúpiť výskumné
zariadenia a prístroje, ktoré by boli využiteľné počas druhej vlny
pandémie, ale aj celkovo na zlepšenie pripravenosti na ďalšie vírusové
nákazy. Podotkla, že centrum je zapojené aj do rozsiahlej medzinárodnej
spolupráce.

Čekan dodal, že tím v ich spoločnosti zase pracuje na zlepšovaní testu
na COVID-19 a vývoji testu, ktorý dokáže odlíšiť bežnú chrípku od
tohto ochorenia. „Tento diagnostický problém nás s prichádzajúcou
sezónou bežnej chrípky neodvrátiteľné čaká,“ hovorí.

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne

Scroll to Top