Weiss: Maďarsko sa usiluje pretvoriť ekonomické, a tým aj politické pomery na južnom Slovensku


V maďarských parlamentných voľbách na jar 2010 jednoznačne zvíťazil Fidesz Viktora Orbána. Čo nasledovalo?

Po jeho víťazstve sa presadilo vytváranie spomínaných inštitucionálnych väzieb cez rozdávanie maďarských pasov a volebného práva v Maďarsku zahraničným Maďarom. To narazilo na odpor vtedajšej slovenskej vlády. Celkovo od roku 2010 občianstvo získalo vyše milióna osôb. Koncepcia jednotného národa sa však stala základným východiskom nielen zákona o dvojakom občianstve, ale aj prvoradým ústavným princípom maďarského štátu. V článku D základného zákona sa uvádza, že „Maďarsko vychádzajúc zo spolupatričnosti jednotného maďarského národa nesie zodpovednosť za osud zahraničných Maďarov…“.

summit EÚ, Viktor Orbán Čítajte viac Orbán sa rozťahuje. Chce skupovať slovenskú pôdu

Každý plán si vyžaduje peniaze.

Koncept spájania maďarského národa ponad hranice bol štedro finančne podporovaný prostredníctvom dotačných programov prideľovaných Sekretariátu pre národnú politiku úradu vlády. Systém podpôr sa nastavil tak, že v princípe pokrýva všetky vekové kategórie a podstatné oblasti nielen typicky menšinového života: vzdelávanie, kultúru, médiá, sociálnu oblasť, miestne samosprávy cirkvi, hospodárstvo. Tu treba povedať, že po nástupe Fideszu k moci roku 2010 Maďarsko jednostranne zmenilo dovtedajší a so slovenskou stranou dohodnutý systém poskytovania podpôr a rozšírilo ho aj o sociálne a hospodárske podpory. Prišli ďalšie kroky.

Miroslav Čaplovič Čítajte viac Pán Orbán, ruky preč od Slovenska!

V čom spočívali?

V roku 2011 bol na 1. hospodárskom fóre Karpatskej kotliny prijatý tzv. Wekerleho plán hospodárskej integrácie Karpatskej kotliny s Maďarskom. Mal spojiť hospodársku spoluprácu so susednými krajinami s hospodárskou podporou zahraničných Maďarov. Išlo o dva ciele: o hospodársku integráciu Maďarov ponad hranice a urobiť z Maďarov vedúcu silu Karpatskej kotliny. Teda po politickej integrácii cez dvojaké občianstvo a volebné právo zahraničných Maďarov v Maďarsku má nasledovať úsilie o rozširovanie hospodárskeho vplyvu Maďarska. Keďže tento zámer narážal na medzinárodnopo­litické prekážky i limity maďarskej ekonomiky, dôraz sa preniesol na finančnú a ekonomickú podporu zahraničných Maďarov ako súčasť ambície Maďarska

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne