Bratislavská vodárenská spoločnosť reaguje na zistenia NKÚ

Kontrola NKÚ sa zamerala na pôsobenie a hospodárenie dvoch vybraných
vodárenských spoločností, BVS a Turčianskej vodárenskej spoločnosti.
Najmä na príklade bratislavských vodární kontrolóri zaznamenali viaceré
systémové problémy, ktoré prinášajú riziká spojené so zmenenou
vlastníckou štruktúrou vodárenských spoločností. Súčasný systém
podľa úradu vykazuje vysokú mieru netransparentnosti a nedostatočnú
kontrolu verejného záujmu v segmente vodárenstva.

Olajoš pripustil, že BVS v minulosti urobila niekoľko veľmi zlých a
neefektívnych rozhodnutí. „Od môjho nástupu do pozície generálneho
riaditeľa spoločnosti robíme všetko pre to, aby sa veci zmenili a už dnes
je vidno prvé výsledky našej práce. Transparentným verejným obstarávaním
sme už ušetrili viac ako 600.000 eur a pokračujeme v stavaní BVS z hlavy
na nohy vrátane pripravovaných systémových zmien, na ktoré upozorňuje aj
správa NKÚ,“ poznamenal Olajoš.

Súčasná podoba právneho postavenia a pôsobenia vodárenských
spoločností môže podľa výsledkov kontroly NKÚ ohroziť prístup ľudí
k cenovo dostupnej pitnej vode, prípadne vyústiť do straty kontroly nad
vodou. Ani obce a mestá ako akcionári vodárenských spoločností nemajú
plne pod kontrolou ich hospodárenie. Zmenu vidí úrad v prijatí zákonov,
ktoré upravia postavenie aj model hospodárenia vodárenských aj iných
spoločností zabezpečujúcich verejný záujem.

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne