Máme autá v lepšom stave ako Nemci či Fíni? To sotva, konštatuje po dvoch rokoch detailných kontrol STK-čiek spoločnosť TESTEK

V súčasnej dobe neprejde sitom staníc technickej kontroly na Slovensku v priemere 13 zo 100 preverovaných áut. Ešte v roku 2018, kým neboli STK pod prísnym dohľadom, prechádzali technickou kontrolou takmer všetky preverované autá, s výnimkou približne šiestich percent. Pre porovnanie – v štátoch EÚ, s efektívnejším dohľadom, to bolo 20 až 27 percent. Na základe štatistík to teda vyzeralo tak, že máme jeden z najlepších vozových parkov v Európskej únii, s autami v takmer perfektnom technickom stave. Výrazná zmena a reálny stav u nás sa však ukázal pred dvoma rokmi, kedy začala spoločnosť TESTEK vykonávať detailný dohľad nad činnosťou STK.

jazdenky

Štatistiky vychádzajúce z preverovania vozidiel, ktoré prešli kontrolami STK v minulosti, boli v príkrom rozpore s tým, čo uvádzali naši západní susedia. Vtedy sa začalo pošepkávať, že zrejme nebude u nás všetko v poriadku. Slovensko je krajina šikovných ľudí a neobmedzených možností, a tak v roku 2013 nepomohlo ani zavedenie prvotného kamerového systému, ktorý mal dohliadať na prácu technikov na STK. Zásadná zmena však prišla pred dvoma rokmi, kedy popri štátnych kontrolných orgánoch rozšírila svoju činnosť aj spoločnosť TESTEK. Odborný dozor nad stanicami STK tak získal omnoho väčšie kapacitné možnosti, ako aj vyššiu kvalitatívnu úroveň. TESTEK je v súčasnosti akousi predĺženou rukou štátu a jeho primárnou úlohou je dozerať na činnosť STK a ich technikov tak, aby zabezpečili ich efektívnu kontrolu a aby nedochádzalo k masívnym podvodom pri výkone technických kontrol. Posledné dva roky zhromažďuje komplexné údaje za všetky stanice technickej kontroly na celom Slovensku a podrobuje ich kontrole. „Korektne vykonaná technická kontrola je zárukou toho, že sú autá na cestách bezpečné a neškodia životnému prostrediu. Donedávna to na Slovensku podľa štatistík vyzeralo tak, že máme najlepší vozový park v EÚ. Po

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie: