Podnikatelia a samospráva kritizujú Holého revolúciu v tendroch. K návrhu je vyše 300 zásadných pripomienok

„Tento oplotený priemyselný park, ktorý funguje, má približne desať hektárov. Mestské zastupiteľstvo nám chce povoliť iba zrkadlovitý pohľad, predpokladám, že to bude ďalších desať hektárov. Radi by sme ich však rozšírili na 12 až 13 hektárov. Máme v pláne vybudovať pridruženú výrobu pre znevýhodnených ľudí, ktorí nemajú možnosť uplatniť sa na trhu práce,“ povedal Gejza Poša z Punch Campusu.

Priemyselný park v Detve, ktorý postavili v poli blízko sídliska Námestie mieru, vyvoláva medzi obyvateľmi a aj mestskými poslancami odpor. V diskusii k tejto téme sa medzi poslancami spomínalo, že investor zabezpečí vysadenie stromov, ktoré by priemyselný park od obytnej zóny oddelili.

Na otázku, či to tak bude, Poša odpovedal, že je to reálne. „V rozpočte máme naplánované vysadenie zelene, bude sa to robiť, je to fakt. Potrebovali sme však najskôr súhlas mestského zastupiteľstva, že v Detve môžeme pokračovať s podnikaním,“ zhrnul.

„Od jari začneme s vysádzaním stromov, aby bolo ľuďom príjemnejšie. Aj firma potrebuje zeleň,“ doplnil. „Súčasná obytná plocha bude oddelená od výrobnej plochy výsadbou vysokých stromov,“ potvrdil primátor.

„Detva nevydá súhlasné záväzné stanovisko žiadateľovi o výstavbu rozšírenia nového priemyselného parku, kým nebude vydané právoplatné stavebné povolenie na vybudovanie cestného obchvatu mesta Detva a Banskobystrický samosprávny kraj nepreukáže alokáciu finančných prostriedkov vo výške rozpočtovaných nákladov na výstavbu tohto obchvatu,“ ukončil Šufliarský. Kraj má minimálne rok na alokovanie finančných zdrojov na výstavbu obchvatu k novému priemyselnému parku. (tasr)

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne

Scroll to Top