Problémy s karanténou a hranicami. Skúma ich aj prezidentka

Otvorený list zaslala verejná ochrankyňa práv ministerstvu koncom
apríla. V ňom ministra vyzvala na úpravu pravidiel vstupu cudzincov na
územie krajiny. „Za problematické považujem, že opatrenia Ústredného
krízového štábu v takej podstatnej veci, ako je obmedzenie prechodu
hraníc, kedy dochádza k zasahovaniu do práv osôb, nie sú verejne
sprístupnené v ich presnom znení,“ poukázala v liste Patakyová.
Ombudsmanka hovorí o právnej neistote a o dôležitosti prístupu
k informáciám.

Pripomenula, že pojem „blízka osoba”, ktorá môže prekročiť hranicu,
bol nahradený pojmom „osoby vo vzťahu k občanovi SR – manžel/ka,
maloleté dieťa, rodič dieťaťa”. Podľa ombudsmanky je pojem úzky a
nejasný. Ľudia nevedia, kto spadá pod výnimku a pri prekročení hranice tak
nemusí ísť do štátnej karantény. „Navrhujem preto, aby bolo definovanie
konkrétnych cudzincov, na ktorých sa vzťahuje výnimka, priamo zakotvené
v uznesení vlády,“ zdôraznila Patakyová. Podľa nej tiež pre rôzne
pojmy vzniká chaos pri tom, koho môžu policajti vôbec pustiť za
hranice.

Takýmto správaním dochádza podľa Patakyovej aj k porušeniu práva na
ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.
Opatrenie totiž zabudlo na páry, ktoré síce spolu žijú, prípadne majú
deti, ale nie sú manželmi.

Patakyová tiež vyzýva na prehodnotenie systému štátnej karantény,
v ktorej sa ľudia často stretávajú s porušovaním základných práv a
slobôd. Navrhuje, aby povinnosť vykonať karanténu v štátnom zariadení
nebola uložená všeobecne, ale bola ukladaná len osobám, u ktorých
existuje podozrenie z nákazy a nedokážu si zabezpečiť domácu
karanténu.

VIDEO: Na hraniciach sa opakujú protesty pendlerov či
opatrovateliek. Tento je zo začiatku mája.

Obavy nie sú opodstatnené

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) ubezpečil v stredu Patakyovú, že
jej obavy z možného porušovania základných ľudských práv v súvislosti
s povinnou štátnou karanténou nie sú opodstatnené. „Rozumiem, že
štátna karanténa nie je príjemná, ale čísla nakazených nám ukazujú,
že je to efektívne opatrenie,“ poukázal Mikulec.

Odmietol obvinenia, že kontroly na hraniciach nie sú v súlade so
zákonom. „Kódex schengenských hraníc umožňuje zaviesť
policajno-zdravotné kontroly,“ pripomenul minister. Tie boli zavedené
v marci. Zdôraznil, že všetky opatrenia sú v súlade s našou aj
európskou legislatívou. „Vo štvrtok by sme mali rokovať o predĺžení
kontrol na vnútornej hranici krajiny, do 15 mája,“ naznačil Mikulec.

Všetky dokumenty a uznesenia sú verejne prístupné, ľudia sa tak
k informáciám majú ako dostať.

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne