Senior? To je predsa inšpiratívny človek. Ukážte, čo pre nich robíte

Blíži sa uzávierka prihlášok v súťaži Senior Friendly. Kto sa môže o toto ocenenie uchádzať?

V širšom zmysle je táto súťaž pre každého, kto niečo robí pre seniorov. A robí viac, ako je jeho povinnosťou. Inštitúcia, ktorá robí so seniormi, ale robí len to, čo je jej povinnosť, tak všetka česť jej práci, ale do tejto súťaže nepatrí. Patrí tam, len ak robí niečo navyše, niečo viac, ako je jej povinnosť. Takže prihlásiť sa môžu všetky subjekty, ktoré nemajú v náplni práce prácu so seniormi, ale pracujú s nimi. Potom aj tí, ktorí robia so seniormi, na prvom mieste sú samosprávy, tie sú pre seniorov kľúčové.

A s čím konkrétnym sa môže prihlásiť práve samospráva?

Odpoveď je jednoduchá. S tým, čo vyplýva zo zákona, sa neprihlasuje. Vieme však, že väčšina samospráv práve v tomto pandemickom čase robí oveľa viac pre seniorov. Snažia sa o ich kultúrne, športové, spoločenské, turistické vyžitie. S tým sa môžu prihlásiť. Takže vítame každého, kto robí niečo nad rámec pre seniorov. Ale prihlásiť sa môžu aj samotní seniori, ktorí inšpirujú k aktívnemu starnutiu a medzigeneračnej solidarite.

Cítite väčší záujem práve v tejto kategórii?

Tento ročník ešte nechcem hodnotiť, ešte sa možno prihlasovať. Ale môžem povedať, že vlani sme mali veľmi silné zastúpenie samospráv. Prihlásili sa tri samosprávne kraje. Napríklad Banskobystrický kraj veľmi pomáhal pri očkovaní, a osobitne seniorov. Pre nás je v zásade jedno, či je to veľká obec, malé mesto, či samosprávny kraj. Nehľadíme na kvantitu, ale kvalitu toho, čo robia. A vážime si všetkých, ktorí niečo robia pre seniorov.

A čo tí, ktorí nemajú v náplni práce starostlivosť o starších?

Sú to napríklad firmy, firemné nadácie, neziskové organizácie, kultúrne či vzdelávacie, občianske organizácie. Začnem firmami, aby sme ich nemali v jednom vreci, delíme ich na veľké firmy, stredné a malé vrátane živnostníkov. Napríklad hneď v prvom ročníku sme ocenili Slovnaft, veľkú firmu, pretože sa stará približne o päťtisíc svojich bývalých zamestnancov a systematicky s nimi pracuje. Ďalšia oblasť je starostlivosť o vlastných zamestnancov

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne