Ženy majú viac rovnosti, ale zmena je pomalá, tvrdí Európska komisia

BRATISLAVA 7. marca (WebNoviny.sk) – V rovnosti žien Európa napreduje, no túto zmenu treba urýchliť. Vyplýva to z tohtoročnej správy o rovnosti medzi ženami a mužmi v EÚ, ktorú pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vydala Európska komisia (EK).

Odporúčanie štátom

Medzinárodný deň žien (MDŽ) si celý svet pripomenie v piatok 8. marca. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ingrid Ludviková. EK v tlačovej správe pripomína, že sa usiluje zlepšiť život žien v Európe vo všetkých oblastiach, bojuje proti násiliu na ženách, za odstránenie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien aj za vytvorenie lepších podmienok na zosúladenie pracovného a súkromného života rodín.

Zo správy EK vyplýva, že hoci sa v rodovej rovnosti dosiahol určitý pokrok, ženy sa aj naďalej v mnohých oblastiach stretávajú s nerovnosťou. V roku 2017 dosiahla zamestnanosť žien v EÚ rekordných 66,4 percenta. Zamestnanosť žien je ale v každom členskom štáte únie iná. Minulý rok dostalo osem členských štátov odporúčanie, aby zvýšili účasť žien na trhu práce, konkrétne ide o Rakúsko, Česko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Taliansko, Poľsko a Slovensko.

Ako ďalej upozorňuje EK, ženy majú v priemere o 16 percent nižšie platy ako muži, takže ich viac ohrozuje chudoba. To sa premieta do rozdielu v dôchodkoch žien a mužov, ktorý v roku 2017 dosiahol 35,7 percenta. V niektorých krajinách si viac ako 10 percent starších žien nemôže dovoliť nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť.

Zastúpenie žien

Ženy taktiež nie sú dostatočne zastúpené v parlamentoch a vo vládach. V EÚ stoja ženy na čele šiestich z 28 národných parlamentov a sedem z desiatich poslancov národných parlamentov v EÚ sú muži, upozorňuje ďalej v tohtoročnej správe o rovnosti medzi ženami a mužmi v EÚ Európska komisia. Zastúpenie žien v ministerských funkciách dosahuje 30,5 percenta, čo je najviac od roku 2004, keď boli prvýkrát k dispozícii údaje za všetky členské štáty EÚ. Fakty však podľa EK naznačujú, že ženám sa zvyknú prideľovať oblasti s nižšou politickou prioritou.

„V podnikateľskom svete je aj naďalej realitou tzv. sklenený strop, keďže vo veľkých kótovaných spoločnostiach v EÚ zastávajú ženy len 6,3 percenta najvyšších výkonných pozícií,“ uvádza sa ďalej v tlačovej správe EK. Ako doplnila hovorkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, dnes zverejnil Eurostat aktuálne štatistiky týkajúce sa zastúpenia žien na rôznych úrovniach riadenia.

Minimálny štandard

Najviac žien v manažérskych pozíciách má Lotyšsko (56 percent), je to jediný členský štát, kde sú ženy v tejto kategórii vo väčšine. So 49 percentami manažérok nasledujú Bulharsko a Estónsko, Poľsko a Slovinsko majú 47 percent manažérok. Na Slovensku je to 40 percent, čo je ešte stále viac ako priemer EÚ, ktorý je 36 percent. Na opačnom konci rebríčka sú Luxembursko (15%), Cyprus (23%), Česko, Dánsko, Taliansko a Holandsko, ktoré majú zastúpenie žien v riadiacich pozíciách na úrovni 29 percent.

Komisia pripomína, že podľa nedávnej dohody na smernici o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom budú mať otcovia po narodení dieťaťa nárok na minimálny európsky štandard 10-dňovej platenej otcovskej dovolenky s príspevkom na úrovni nemocenských dávok. Posilní sa súčasné právo na štyri mesiace rodičovskej dovolenky, z ktorých budú dva mesiace medzi rodičmi neprenosné.

Výšku príspevku za tieto dva mesiace stanovia členské štáty. Smernica obsahuje aj ustanovenia o novom európskom nároku každého opatrovateľa na päť dní opatrovateľskej dovolenky ročne. V neposlednom rade nové pravidlá posilňujú právo všetkých rodičov a opatrovateľov požiadať o pružné formy organizácie práce.

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne