Slovenské národné stredisko pre ľudské práva bude viesť Porubänová

O funkciu výkonnej riaditeľky sa uchádzala aj aktivistka v oblasti
ľudských práv a bývalá riaditeľka Ligy za ľudské práva Zuzana
Števulová.

Silvia Porubänová je absolventkou sociológie na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala v akademickom i mimovládnom
priestore, od začiatku profesionálnej kariéry sa zaoberala problematikou
rovnakých príležitostí mužov a žien a ľudskoprávnym aspektom
uplatňovania zásady rovného zaobchádzania či sociálnej inklúzie. Do júla
2020 pôsobila ako riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

Je držiteľkou zlatej medaily Medzinárodného roku rodiny i čestného
uznania OSN. Angažuje sa aj v iniciatívach zameraných na zvýšenie
spoločenskej a politickej participácie žien a marginalizovaných skupín
obyvateľstva. Je autorkou, spoluautorkou a editorkou mnohých knižných
publikácií v oblasti ľudských práv. Verejnosti je známa aj zvyšovaním
povedomia o spoločensky citlivých témach, akými sú umelé prerušenie
tehotenstva, migrácia a práva LGBTI komunít.

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne