Zničí vírus Vianoce? Slovenskí vedci im veľa šancí nedávajú

Iniciatíva vedcov Veda pomáha – COVID–19 upozorňuje, že nemocnice
už nebudú zvládať nápor pacientov a počet infikovaných bude
len rásť.

Boris Klempa, virológ z Biomedicínskeho centra SAV

Môj názor je identický s tým, čo sme spolu s kolegami prezentovali
v rámci iniciatívy Veda pomáha – COVID-19. Nemám žiadnu špeciálnu
tajnú radu. Som presvedčený, že žiadne zázračné opatrenia neexistujú a
to jediné zásadné je naozaj reálne obmedziť mobilitu a reálne obmedziť
kontakty. Nie je dobré, keď sa po akomkoľvek novom opatrení okamžite
všetci vyjadrujú, či to je, alebo nie je dobré. Myslím si, že to nepomáha
a zneisťuje to verejnosť, ale rozhodne mám pocit, že opatrenia, ktoré
v stredu predstavila vláda, sú nedostatočné. Nechcem sa stavať do
pozície, že ja viem niečo lepšie. V tomto si dám tiež poradiť alebo
niečo vysvetliť od epidemiológov či matematických modelárov. Zdá sa mi
však, že veľa z tých opatrení nie je navzájom kompatibilných a
konzistentných, čo prispieva k únave ľudí a slabej adherencii
k opatreniam.

Zuzana Krištúfková, epidemiologička z Fakulty
verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity

Každý by mal chrániť najmä seba a svojich blízkych a správať sa
zodpovedne v zmysle opatrení, ktoré sú všeobecne známe. Podľa môjho
názoru by opatrenia mali byť aj prísnejšie, ako sú tie, ktoré v stredu
predstavila vláda.

Marek Majdan, epidemiológ z Inštitútu pre globálne
zdravie a epidemiológiu Trnavskej univerzity

Popri rapídnom náraste celkového počtu prípadov je najväčšou hrozbou
paralelný nárast počtu takých ochorení, ktoré si vyžadujú
hospitalizáciu. Aj keď takéto prípady tvoria pomerne malú časť
z celkovej prevalencie ochorení, pri vysokom počte prípadov ich absolútny
počet môže lokálne a neskôr aj celkovo presiahnuť kapacity zdravotníckych
zariadení. To má potom dosah nielen na liečbu pacientov s COVID-19, ale aj
na všeobecnú dostupnosť a kvalitu zdravotníckej starostlivosti, a tým na
celkové zdravie populácie. Dá sa tomu predísť buď všeobecnou stratégiou
zníženia mobility a stretávania sa, alebo cielenejšími opatreniami, teda
regionálne špecifickými alebo mierenými na najrizikovejšie populácie.
V stredu navrhnuté opatrenia sú skôr plošné, čo v súčasnej kriticky sa
vyvíjajúcej situácii a pri

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne