Hyundai v spolupráci Healthy Seas vyzbierali z európskych morí a pláží už 78 ton odpadu.

Od začiatku svojho partnerstva v apríli 2021 spoločnosti Hyundai Motor a Healthy Seas doteraz     uskutočnili už jedenásť spoločných aktivít v siedmich európskych krajinách. Spoluprácu obe strany začali s jasným cieľom, ktorým je záväzok rozvíjať udržateľnú spoločnosť bojom proti znečisteniu morí a oceánov, pestovaním podmorských ekosystémov a riadením obehového hospodárstva.

Hyundai Healthy

Aktivity partnerstva siahajú od činností zameraných na zber odpadu – ako je čistenie pláží a   potápačské akcie na výlov opustených rybárskych sietí – až po vzdelávacie programy pre deti a miestne komunity o dôležitosti udržiavania čistoty svetových oceánov.

 

Zaviazali sme sa realizovať našu víziu Progress for Humanity (Pokrok pre ľudstvo) prostredníctvom všetkých našich aktivít. Nestačí, že sme lídrom v oblasti čistých a budúcich riešení mobility, ale prijímame aj opatrenia na ochranu podmorského sveta,“ hovorí Michael Cole, prezident a generálny riaditeľ Hyundai Motor Europe. „Je mimoriadne, čo sa nám doteraz podarilo dosiahnuť vďaka partnerstvu so spoločnosťou Healthy Seas. V budúcom roku sa tešíme na rozšírenie spolupráce s pobrežnými komunitami, deťmi a našimi zamestnancami.“

 Hyundai Healthy

Úvodné podujatie v Grécku

Spoločnosti Hyundai a Healthy Seas usporiadali od 8. do 16. júna v Ithace úvodnú akciu svojho partnerstva. Búrka zmietla siete a iný materiál z opustenej rybárskej farmy a rozptýlila ich do mora, čím poškodila miestnu komunitu a morský život.

 

Partneri preto zorganizovali čistenie odpadu spod morskej hladiny a na plážach. Okrem toho sa miestni ľudia mohli zúčastniť na verejnom podujatí, aby sa dozvedeli viac o morskom odpade a opustených rybárskych sieťach alebo tzv. sieťach duchov.

 

Bol to doteraz najväčší projekt Healthy Seas z hľadiska pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zapojenia komunity. Vďaka 45 účastníkom a

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie: