Nové prípady osýpok na Slovensku neregistrujú, hygienici však nevylučujú prenos zo zahraničia

Úrad verejného zdravotníctva SR momentálne neeviduje na Slovensku výskyt nových prípadov ochorení na osýpky. Ako ďalej agentúru SITA informovala Daša Račková z komunikačného referátu ÚVZ, posledný výskyt osýpok na Slovensku bol tento rok hlásený 26. augusta v okrese Sobrance. Epidémiu osýpok pritom podľa úradu registrujú v susedných štátoch, konkrétne v ČR, Rakúsku, na Ukrajine a v Poľsku.

„Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR naďalej venujú zvýšenú pozornosť výskytu osýpok na našom území i v okolitých krajinách a neustále sledujú epidemiologickú situáciu. Berúc do úvahy zvýšený pohyb osôb medzi krajinami a pokles zaočkovanosti v SR, nemožno vylúčiť zavlečenie osýpok na naše územie. Príkladom ich zánosu na Slovensko sú epidémie osýpok v roku 2018 a 2019 na východe SR. Osýpky sa začali šíriť začiatkom mája 2018 v okrese Michalovce s tým, že pôvodne išlo o tri importované prípady,“ konštatuje ÚVZ.

Zvýšená ostražitosť zdravotníkov

Z dôvodu možného importu osýpok z okolitých krajín je podľa hygienikov potrebná zvýšená ostražitosť zdravotníckych pracovníkov, najmä praktických lekárov pre deti a dorast a dospelých.

„Zároveň zdôrazňujeme, že ak dôjde k výskytu osýpok v SR, budeme bezodkladne prijímať všetky potrebné protiepidemické opatrenia, aby sme zabránili šíreniu tohto závažného infekčného ochorenia,“ povedal hlavný hygienik Ján Mikas.

ÚVZ v tejto súvislosti pripomína, že osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Rýchlo sa šíria vzduchom (kvapôčkovou infekciou) a infekčným aerosólom vznikajúcim pri kašli a kýchaní.

Každý bez imunity ochorie

Prameňom nákazy je chorý človek. Prakticky každý bez imunity proti osýpkam podľa ÚVZ po kontakte s chorým ochorie. „Vzhľadom k tomu, že osýpky sú vysoko nákazlivé infekčné ochorenie, jedinou špecifickou prevenciou proti osýpkam je očkovanie v rámci pravidelného povinného očkovania. Kľúčové je predovšetkým očkovanie u malých detí, u ktorých môže očkovanie zabrániť vzniku závažných komplikácií tohto ochorenia, ako je zápal pľúc alebo zápal mozgu, pričom v prípade prekonania ochorenia je tu riziko trvalých zdravotných následkov,“ zdôraznil Mikas.

ÚVZ takisto pripomína, že každý, kto cestuje do oblasti osýpkami a nie je kompletne očkovaný dvoma dávkami očkovacej látky, riskuje, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie. Očkovací status proti osýpkam si môžu ľudia preveriť u svojho všeobecného lekára v zdravotnej dokumentácii.

Zaočkovanosť klesá

Celoslovenská zaočkovanosť v rámci základného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke v 15. -18. mesiaca života dosiahla podľa ÚVZ k 31. augustu 2018 úroveň 95,2 % v ročníku narodenia 2016 a 96,1 % v ročníku narodenia 2015.

Pokiaľ ide o kraje, potrebná 95-percentná hranica zaočkovanosti na zabezpečenie kolektívnej ochrany populácie proti osýpkam nebola dosiahnutá v ročníku narodenia 2016 v Bratislavskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji a v ročníku narodenia 2015 v Bratislavskom a v Trenčianskom kraji.

ÚVZ dodal, že na okresnej úrovni hranicu 95 % zaočkovanosti nedosiahlo 28 okresov Slovenska v ročníku narodenia 2016 a 19 okresov v ročníku narodenia 2015.

Príspevky z rovnakej kategórie: