Úrad verejného zdravotníctva SR momentálne neeviduje na Slovensku výskyt nových prípadov ochorení na osýpky. Ako ďalej agentúru SITA informovala Daša Račková z komunikačného referátu ÚVZ, posledný výskyt osýpok na Slovensku bol tento rok hlásený 26. augusta v okrese Sobrance. Epidémiu osýpok pritom podľa úradu registrujú v susedných štátoch, konkrétne v ČR, Rakúsku, na Ukrajine a v Poľsku.

„Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR naďalej venujú zvýšenú pozornosť výskytu osýpok na našom území i v okolitých krajinách a neustále sledujú epidemiologickú situáciu. Berúc do úvahy zvýšený pohyb osôb medzi krajinami a pokles zaočkovanosti v SR, nemožno vylúčiť zavlečenie osýpok na naše územie. Príkladom ich zánosu na Slovensko sú epidémie osýpok v roku 2018 a 2019 na východe SR. Osýpky sa začali šíriť začiatkom mája 2018 v okrese Michalovce s tým, že pôvodne išlo o tri importované prípady,“ konštatuje ÚVZ.

Zvýšená ostražitosť zdravotníkov

Z dôvodu možného importu osýpok z okolitých krajín je podľa hygienikov potrebná zvýšená ostražitosť zdravotníckych pracovníkov, najmä praktických lekárov pre deti a dorast a dospelých.

„Zároveň zdôrazňujeme, že ak dôjde k výskytu osýpok v SR, budeme bezodkladne prijímať všetky potrebné protiepidemické opatrenia, aby sme zabránili šíreniu tohto závažného infekčného ochorenia,“ povedal hlavný hygienik Ján Mikas.

ÚVZ v tejto súvislosti pripomína, že osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Rýchlo sa šíria vzduchom (kvapôčkovou infekciou) a infekčným aerosólom vznikajúcim pri kašli a kýchaní.

Každý bez imunity ochorie

Prameňom nákazy je chorý človek. Prakticky každý bez imunity proti osýpkam podľa ÚVZ po kontakte s chorým ochorie. „Vzhľadom k tomu, že osýpky sú vysoko nákazlivé infekčné ochorenie, jedinou špecifickou prevenciou proti osýpkam je očkovanie v rámci pravidelného povinného očkovania. Kľúčové je predovšetkým očkovanie u malých detí, u ktorých môže očkovanie zabrániť vzniku závažných komplikácií tohto ochorenia, ako je zápal pľúc alebo zápal mozgu, pričom v prípade prekonania ochorenia je tu riziko trvalých zdravotných následkov,“ zdôraznil Mikas.

ÚVZ takisto pripomína, že každý, kto cestuje do oblasti osýpkami a nie je kompletne očkovaný dvoma dávkami očkovacej látky, riskuje, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie. Očkovací status proti osýpkam si môžu ľudia preveriť u svojho všeobecného lekára v zdravotnej dokumentácii.

Zaočkovanosť klesá

Celoslovenská zaočkovanosť v rámci základného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke v 15. -18. mesiaca života dosiahla podľa ÚVZ k 31. augustu 2018 úroveň 95,2 % v ročníku narodenia 2016 a 96,1 % v ročníku narodenia 2015.

Pokiaľ ide o kraje, potrebná 95-percentná hranica zaočkovanosti na zabezpečenie kolektívnej ochrany populácie proti osýpkam nebola dosiahnutá v ročníku narodenia 2016 v Bratislavskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji a v ročníku narodenia 2015 v Bratislavskom a v Trenčianskom kraji.

ÚVZ dodal, že na okresnej úrovni hranicu 95 % zaočkovanosti nedosiahlo 28 okresov Slovenska v ročníku narodenia 2016 a 19 okresov v ročníku narodenia 2015.

Príspevky z rovnakej kategórie: