Sociologička Porubänová v Ide o pravdu: Politických hádok už stačí!

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej s Silvie Porubänovej
v relácii Ide o pravdu.

Reláciu si môže vypočuť aj ako podcast

Takmer rok zápasu s pandémiou vystavil Slovensko mnohým skúškam.
Ťažké to mali a stále majú zdravotníci, učitelia, politici. Ale aj rodiny
či jednotlivci, ktorí stratili sociálne istoty. „Máme veľký potenciál
ešte vydržať, ale potrebujeme jednoznačné a kompetentné informácie,“
hodnotila situáciu na Slovensku Silvia Porubänová, sociologička a
riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

V relácii Ide o pravdu upozornila na nezvládnutú komunikáciu politikov,
ktorí namiesto upokojovania ľudí vystupujú konfrontačne. „Je to
nebezpečné a pre spoločnosť demobilizujúce,“ varovala Porubänová.
Optimisticky vníma čas po skončení pandémie, kedy podľa nej príde
„nový nádych“, a ľudia by mali byť pripravení zapojiť sa do
pozitívnych zmien v krajine.

„Netreba len nadávať a kritizovať, treba zmeniť aj samých seba,“
vyzvala Porubänová. Kríza zviditeľnila desiatky doteraz neznámych vedcov,
lekárov a odborníkov.

„Sú na svetovej úrovni, a mnohí ľudia o nich doteraz nič
nepočuli,“ zdôraznila sociologička, a pridala radu pre politikov, aby im
načúvali a podľa toho rozhodovali.

V relácii sa hovorilo aj o najviac ohrozených skupinách, ktoré
pandémia dostala do mimoriadnej zložitej situácie. Sociologička Silvia
Porubänová v tejto súvislosti menovala najmä ženy, školákov či mladých
ľudí. Samostatnú pozornosť treba venovať staršej generácii, ktorá je
riziková nielen zo zdravotného hľadiska.

„Je hrozba akejsi stigmy starších ľudí, ktorú si môžu niesť so
sebou aj po skončení pandémie. Nemôžu byť vylúčení zo spoločnosti
alebo izolovaní. Majú rovnaké postavenie a potreby ako ktokoľvek iný,“
podčiarkla v relácii Ide o pravdu Silvia Porubänová.

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne