Na vyšší bankový odvod doplatia klienti aj zamestnanci bánk, upozorňujú odborári

Na zvyšovanie bankového odvodu doplatia nielen klienti, ale aj zamestnanci bánk. V tlačovej správe na to upozorňuje Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva (OZ PPaP). Bankový odvod podľa odborárov slúži len na vykrytie deficitu štátneho rozpočtu, pričom poškodí klientov očakávanými vyššími poplatkami a zamestnancov bánk zmrazovaním rastu miezd. „Vláda sa vôbec nezamýšľa, ako jej opatrenia dopadnú na zvyšok spoločnosti,“ povedal predseda OZ PPaP Svetozár Michálek.

Banky sú ziskové

Bankový sektor je dlhodobo mimoriadne ziskový, no zamestnanci, ktorí zisky vytvárajú, sú sústavne mzdovo podhodnocovaní s malou perspektívou rastu miezd a zlepšovania pracovných podmienok, tvrdí Michálek. „Bankový odvod dáva bankám do rúk ďalší zbytočný argument, prečo v týchto vysoko ziskových firmách nie je možné zvyšovať podhodnotené mzdy zamestnancov,“ upozornil.

Namiesto toho by podľa neho mala vláda riešiť zmenu legislatívy tak, aby odbory prostredníctvom kolektívneho vyjednávania so Slovenskou bankovou asociáciou mohli tlačiť na vyššie mzdy zamestnancov v bankovom sektore. „Vláde, zdá sa, vysoké a stále rastúce zisky bánk vyhovujú, ale že sa tak vo veľkej miere deje na úkor urážlivo nízkych miezd zamestnancov ju netrápi,“ dodal šéf OZ PPaP.

Pravidlá bankového odvodu sa zmenia

Banky na Slovensku by mali v budúcom roku platiť vyšší bankový odvod. Kým v súčasnosti ide o 0,2 percenta z hodnoty pasív bánk vykazovaných v súvahe, v budúcom roku sa sadzba zdvojnásobí na 0,4 percenta. V roku 2020 tak banky odvedú do štátnych finančných aktív o približne 130 mil. eur viac. Štát bude pritom tento odvod od bánk inkasovať aj po roku 2020, hoci od roku 2021 sa mal osobitný bankový odvod zrušiť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií, ktorý v stredu schválila vláda. Zároveň schválila návrh, aby sa parlament novelou zákona zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní. Parlament by tak mal návrh novely zákona schváliť na schôdzi, ktorá sa začína 26. novembra.

Osobitný odvod platia banky na Slovensku od roku 2012. Až do roku 2015 bola sadzba osobitného odvodu vo výške 0,4 % a od roku 2015 sa znížila na úroveň 0,2 % zo základu pre výpočet odvodu. V roku 2016 sa novelou zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií ponechala sadzba osobitného odvodu bánk na kalendárne roky 2017 až 2020 na pôvodnej úrovni koeficientu 0,2 % zo základu pre výpočet odvodu. Od roku 2021 už pritom zákon počítal s nulovou sadzbou odvodu. Sadzba osobitného odvodu za príslušný kalendárny rok sa určuje zo základu pre výpočet osobitného odvodu, ktorým je suma pasív banky znížená o sumu vlastného imania. Tzv. bankový odvod zaviedol štát na vykrytie prípadných budúcich finančných kríz a ochranu stability bankového sektora na Slovensku.

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne