Šéfredaktorka SITA: Silnie dopyt po ekonomických informáciách, prispôsobili sme tomu štruktúru spravodajstva

Slovenská tlačová agentúra, SITA, a.s. ukončila prvú časť zmien v štruktúrach spravodajstva, ktorá sa začala vo februári tohto roka. Výsledkom sú viaceré inovatívne prvky v spravodajských servisoch a obsahovo posilnené ekonomické informácie s presahom do všetkých slovenských regiónov.

Nová šéfredaktorka SITA Zuzana Devera tvrdí, že zmeny sú reakciou na silný dopyt odberateľov po širšom ekonomickom spravodajstve, ktorý súvisí s doterajším výkonnostným rastom slovenskej ekonomiky a teda aj stúpajúcou životnou úrovňou veľkej časti obyvateľstva.

Čo je podstatou zmien v štruktúrach spravodajstva SITA, ktoré ste avizovali?

Naším strategickým cieľom je kvalitný interaktívny informačný servis pre podnikateľský sektor. Zároveň chceme poskytovať zrozumiteľné a nestranné odborné ekonomické spravodajstvo určené mediálnym odberateľom, a teda aj verejnosti.

Kto sú aktuálni odberatelia spravodajského servisu SITA?

Portfólio odberateľov agentúrneho spravodajstva SITA aktuálne tvorí zhruba 80 percent korporátnych klientov a zvyšných 20 percent patrí mediálnym partnerom a verejnému sektoru.

Aké novinky SITA aktuálne ponúka?

Odberatelia nájdu v ekonomickom servise agentúry SITA štatistiky s komentármi ekonomických analytikov, širšie sektorové ekonomické spravodajstvo s následným správami mapujúcimi dopad ekonomických opatrení na jednotlivé podnikateľské subjekty a predovšetkým rozšírené podnikové spravodajstvo.

Je o podnikové spravodajstvo medzi firmami záujem?

Dopyt po dennom nezávislom odbornom ekonomickom spravodajstve bol dôvodom, prečo SITA v roku 1997 vznikla a aj dnes sa potvrdzuje, že o tento druh spravodajstva je pretrvávajúci záujem. Po zmene akcionárskej štruktúry a následnej sérii rokovaní so zástupcami biznis sektora v priebehu minulého roka sme opäť zaznamenali intenzívny dopyt po širšej forme ekonomicky zameraného spravodajstva, preto sme vyšli odberateľom v ústrety a prispôsobili obsah a formu našich produktov tejto požiadavke.

Možno teda povedať, že vo všeobecnosti záujem o ekonomické spravodajstvo opäť silnie?

Áno, dokonca by som povedala, že ide o nový trend. Firmy začínajú uvažovať aj vo vzťahu k informáciám strategicky, ekonomike chcú rozumieť aj bežní ľudia. Súvisí to s doterajším výkonnostným rastom slovenskej ekonomiky a teda aj firiem a so stúpajúcou životnou úrovňou veľkej časti obyvateľstva.

Na čo sa po zmenách zameriavajú Vaši regionálni spravodajcovia?

SITA už 22 rokov poskytuje slovenským podnikom možnosť priebežne a systematicky informovať o svojich výsledkoch, či investičných aktivitách. Aktuálne už niekoľko mesiacov tento druh spravodajstva posilňujeme nielen v Bratislave, kde sú centrály najvýznamnejších firiem, ale aj v jednotlivých slovenských regiónoch. Regionálni spravodajcovia sa prioritne zameriavajú predovšetkým na ekonomický život regiónov, firemné spravodajstvo z regiónov, výkon kompetencií samospráv naviazaný na využívanie verejných zdrojov, či využitie eurofondov na rozvoj regiónov.

Aké ďalšie novinky ponúkate odberateľom?

Portfólio informačných zdrojov sme rozšírili o sociálne siete – oficiálne profily a účty politikov a inštitúcií. Domáce a ekonomické spravodajstvo postupne obohacujeme o správy pripomínajúce významné udalosti z novodobých dejín Slovenska. Je to dôležité najmä pre zvýšenie informačného povedomia mladej generácie. Domáce spravodajstvo naďalej zostáva kľúčovou súčasťou nášho produktu. Reštrukturalizáciou v uplynulých mesiacoch prešlo aj športové spravodajstvo, ktoré sa obsahovo a produktovo prispôsobilo dominantnej informačnej platforme, ktorou je web.

Aké má SITA plány do budúcna?

V druhom polroku tohto roka sa SITA sústredí na technologické inovácie redakčného systému, zavedenie inovatívnych produktov, ale predovšetkým na prispôsobenie komunikačných a prístupových platforiem aktuálnym technologickým požiadavkám.

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne