Škola doma. Z rodičov učitelia, zvládnu aj deviatakov?

Gröhling pripomenul, že už ako opozičný poslanec podával návrh na tzv.
homeschooling pre druhý stupeň základných škôl. „Deti, ktoré sa na
prvom stupni vzdelávajú doma, sa pri prestupe na druhý stupeň aj tak
prihlasujú do českých škôl,“ vysvetlil minister. Tie im totiž, na
rozdiel od slovenských, tento typ vzdelávania umožňujú aj v piatom až
deviatom ročníku.

Zmenu vzdelávania pre starších žiakov chce ministerstvo pripraviť
v prvom štvrťroku budúceho roka. „Je potrebné legislatívne nastaviť
nielen financovanie takéhoto vzdelávania, ale aj overovanie vedomostí žiakov
študujúcich doma,“ priblížil Gröhling. Ministerstvo má v pláne
napríklad zvýšiť súčasný 10-percentný normatívny príspevok na žiaka.
Z neho školy financujú učebnice aj skúšky týchto študentov. „Vidím
veľmi optimisticky, že od prvého septembra budúceho kalendárneho roku by
mal byť ‚homeschooling‘ aj na druhom stupni,“ dodal Gröhling.

Od roku 2008 sa žiaci prvého stupňa základnej školy môžu učiť doma,
staršie deti na druhom stupni však už nie. Podľa zákona o výchove a
vzdelávaní musí byť dieťa riadne zapísané na základnú školu,
o domácom vzdelávaní rozhoduje riaditeľ. Rodič musí zabezpečiť na
vyučovanie odborného pedagogického garanta, ktorý má vysokoškolské
učiteľské vzdelanie. Žiaka každého pol roka učitelia preskúšajú, ak
neuspeje, vracia sa do školských lavíc. Ak chce dieťa pokračovať
v domácom vzdelávaní aj v piatom ročníku, musí prestúpiť na
zahraničnú školu, napríklad do Česka, Maďarska, prípadne do USA, kde je
možné študovať na diaľku.

Najjednoduchšie je prehlásiť ho na školu v Česku, keďže na základe
medzinárodnej zmluvy sa známky a dokumenty o vzdelávaní automaticky
uznávajú. Vo výnimočných prípadoch môžu rodičia starších detí
požiadať školu o individuálny študijný plán.

Iba individuálne, nie všeobecne

Alena Petáková, predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska,
upozorňuje, že domáce vzdelávanie je často len rozmarom rodiča.
„Vidíme, ako to prebieha na prvom stupni, máme s tým zlé skúsenosti.
Nerobí sa to len ako vzdelávanie pre deti, ktoré to potrebujú, napríklad
pre zdravotné problémy, ale aj z výmyslu rodičov, že dieťa chcú
individuálne vzdelávať, ale nezabezpečia mu pedagóga, ako to má byť
v zmysle zákona,“ priblížila Petáková. Často tiež nejde
o individuálne vzdelávanie, deti, ktoré zostávajú na domácom štúdiu, sa
spájajú a učia sa spolu.

Pre základnú školu je preskúšavanie každý polrok organizačne
náročné. „Lebo každý predmet

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne