Spracovanie bioodpadu podporí aj ministerstvo, z eurofondov prispeje miliónmi eur

Z eurofondov pôjde na podporu zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ďalších 8 miliónov eur. Výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podporí Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR prostredníctvom 56. výzvy. Agentúru SITA o tom informoval hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák. Potenciálni žiadatelia môžu predkladať svoje žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku od utorku.

O príspevok môžu žiadať aj obce

Na výzvu je v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených 8 miliónov eur z Kohézneho fondu. Žiadať o príspevok môžu samosprávy, teda obce a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, združenia právnických osôb, ktorých členmi sú výlučne obce, ale aj obecné neziskové organizácie a obecné podniky.

„Podporené budú projekty budovania kompostární alebo iných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov aeróbnym spôsobom,“ priblížil v tlačovej správe hovorca envirorezortu.

Bližšie informácie o výzve a podmienky poskytnutia pomoci zverejnia na webstránke Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Priority ministerstva

Ako pripomenul Ferenčák, boj proti komunálnemu odpadu, vrátane toho biologicky rozložiteľného, patrí medzi priority ministerstva životného prostredia.

„Kým v roku 2015 skončili na skládkach viac ako dve tretiny komunálnych odpadov, v roku 2018 to bolo už len 54 percent. Zmeny k lepšiemu podčiarkuje aj medziročné porovnanie recyklácie komunálnych odpadov. Kým v roku 2017 sa podarilo recyklovať asi 29 percent komunálnych odpadov, minulý rok to bolo už 38 percent,“ dodal hovorca MŽP.

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne